aXichem erhåller patent för aXiphen® som tillväxtpromotor i djurfoder

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit patent avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt derivat av produkten, som tillväxtpromotor i djufoder. aXichem kommer nu att vidareföra patentet inom bolagets prioriterade marknader.

-  Detta är ett mycket viktigt patent för oss. Det förstärker våra affärsmöjligheter i ett segment där vi idag har ett stort intresse för aXiphen® och dess positiva effekter, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Patentet grundar sig i de resultat som tidigare kommunicerats och som aXichem fått bland annat genom genomförda studie på 9000 kycklingar vid College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University och Institutionen för Biologi vid Universitetet i Bergen, avseende aXiphen®feed i kycklingfoder. Djuren i de grupper som fått 10 till 20 mg aXiphen®feed per kg foder var i genomsnitt ca 150 g, eller ca 9 %, tyngre än kycklingarna i kontrollgruppen, d v s kycklingar som inte fått aXiphen®feed i fodret. Resultaten har senare också bekräftats av industriella användare.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl 14:00

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Detta är ett mycket viktigt patent för oss. Det förstärker våra affärsmöjligheter i ett segment där vi idag har ett stort intresse för aXiphen® och dess positiva effekter.
Torsten Helsing, VD i aXichem