aXichem genomför tester av aXiphen® som salmonellahämmare hos svin i samarbete med foderproducent

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, genomför tester av aXiphen® som tillsats i svinfoder. Testerna genomförs i samarbete med en foderproducent och innebär att sammanlagt tusen svin, vid en anläggning i Nederländerna, kommer att få foder med aXiphen® som tillsats, med målsättningen att förebygga salmonella hos djuren.

– Det är ett spännande område. Vi har kommit en bit in i testet och har fått en del tidiga positiva signaler från testanläggningarna, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.
En ökande medvetenhet hos konsumenterna när det gäller matkvalitet och djurhälsa har gjort att svinproducenterna tittar på alternativ när det gäller tillsatser i foder. Uppfödarna har också mycket att tjäna rent produktionsmässigt om de undviker sjukdomar hos djuren. Detta har blivit starka drivkrafter på marknaden för svinfoder, säger Torsten Helsing.

Testerna kommer att pågå under andra och tredje kvartalet i år.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl 10:30

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

En ökande medvetenhet hos konsumenterna när det gäller matkvalitet och djurhälsa har gjort att svinproducenterna tittar på alternativ när det gäller tillsatser i foder. Uppfödarna har också mycket att tjäna rent produktionsmässigt om de undviker sjukdomar hos djuren. Detta har blivit starka drivkrafter på marknaden för svinfoder.
Torsten Helsing, VD i aXichem