aXichem erhåller order avseende aXiphen®, från Chr. Olesen Group, för slutleverans till Mexiko

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har fått en order från försäljningsbolaget Chr. Olesen Group avseende aXiphen® feed, för leverans till en slutkund i Mexiko, där produkten kommer att ingå i en pilotproduktion av kycklingfoder. Ordervärdet uppgår till cirka 32 890 Euro.

aXichem har under en längre tid samarbetat med det globala marknads- och försäljningsbolaget Chr. Olesen Group och tecknade i september 2017 ett avtal som ger Chr. Olesen Group rätt att sälja produkten aXiphen® som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Första ordern inom ramen för avtalet innebär att 1500 kg aXiphen®feed beställts för leverans till Mexiko, där produkten kommer att ingå i kycklingfoder. I Mexiko räknar kycklingindustrin med med att cirka 40 procent av de uppfödda djuren får salmonella. Samtidigt ställs ökade krav på antibiotikafri uppfödning, vilket gör att intresset för och behovet av produkter med den effekt som aXiphen® visat i studier är stort, inte bara i Mexiko utan i hela Latinamerika.

- Latinamerika är en marknad med stor potential för aXichem och det är väldigt spännande att vi nu har fått vår första order här. Behovet är helt klart stort och det finns en drivkraft att lösa salmonellaproblemet inom kycklingindustrin. Jag ser fram emot att fortsätta att tillsammans med Chr. Olesen Group etablera aXichem i Latinamerika, säger Lucas Altepost, vice VD i aXichem.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 klockan 08:30.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Latinamerika är en marknad med stor potential för aXichem och det är väldigt spännande att vi nu har fått vår första order här. Behovet är helt klart stort och det finns en drivkraft att lösa salmonellaproblemet inom kycklingindustrin.
Lucas Altepost, vice VD i aXichem