aXichem förstärker organisationen genom rekrytering av Erik Lager som Chief Technical Officer

aXichem AB (publ) förstärker organisationen genom att anställa Erik Lager som Chief Technical Officer. 

-  Vi är mycket glada över att välkomna Erik Lager som CTO till vårt team. Erik har lång erfarenhet från kemiindustin när det gäller avancerad forskning och produktutveckling. Han har också gedigna kunskaper i hur man bygger upp effektiva, väl fungerande produktionsprocesser. aXichem är på väg in i en kommersiell fas och Eriks kunskaper kommer att vara mycket värdefulla för att vi på bästa sätt ska kunna möta kundernas krav på leverans och kvalité, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Erik Lager har en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds Universitet och kommer närmast från en tjänst som CTO på Nexam Chemical Holding. Han tillträder sin tjänst hos aXichem den 1 april 2019 och kommer från och med då också att ingå i bolagets ledningsgrupp.  

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 08:30 CET. 

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se 

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.