aXichem genomför sammanläggning av aktier med 1:4

Styrelsen i aXichem har den 11 juni, i enlighet med årsstämmans beslut, beslutat om en sammanläggning av bolagets aktier skall genomföras med (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. 

Bolaget kommer att offentliggöra en tidplan inom kort.

aXichem AB (publ)
Styrelsen

   
För ytterligare information:
Kontaktperson: VD Torsten Helsing, telefon 046 780 06 73.

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Postadress: Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Norge Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se


Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.