aXichem Kvartalsredogörelse 3 2013

Bolagets resultaträkning i sammandrag tkr Juli-Sept 2013 Juli-Sept 2012 Jan-Sept 2013 Jan-Sept 2012 Helår 2012
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 -35 0 -28
Övriga externa kostnader -1 041 32 -1 671 -1 429 -3 271
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 041 32 -1 706 -1 429 -3 299
Finansiellt netto -72 -39 -192 -126 -184
Resultat efter finansiella poster -1 113 -7 -1 898 -1 555 -3 483
Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat efter skatt -1 113 -7 -1 898 -1 555 -3 483

Torsten Helsing

torsten@axichem.se

Tel: 046-780 06 73 eller +47 900 51 813

aXichem AB (publ) är ett fristående svenskt aktiebolag med säte i Lund. Företaget har en unik, patenterad miljöteknologi som på ett enkelt sätt sparar miljön för utsläpp av skadliga miljögifter. Bolaget har ca 275 aktieägare. aXichems aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

Adress: Vestre Torggatan 1, 2015 Bergen Norge Tel: 046-780 06 73 kontakt@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera