• news.cision.com/
  • aXichem AB/
  • aXichem säkerställer produktionskapacitet av fenylcapsaicin, motsvarande volymer om 100 ton aXiphen-feed, under kommande 6–9 månader

aXichem säkerställer produktionskapacitet av fenylcapsaicin, motsvarande volymer om 100 ton aXiphen-feed, under kommande 6–9 månader

Report this content

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, följer upp tidigare kommunicerad information avseende bolagets status för produktion och meddelar att bolaget genom underleverantörer i Europa och i Asien har säkerställt produktionskapacitet för volymer om upp till 100 ton, under de kommande sex-nio månaderna, av den salmonellahämmande och tillväxtfrämjande djurfoderprodukten aXiphen-feed. Produktionen är skalbar och kan vid behov ökas ytterligare. I slutet av september levererade aXichem 10 ton aXiphen-feed till distributören CHR. Olesen, efter att dessförinnan slutfört nödvändig verifiering av produktionsprocessen av fenylcapsaicin, det vill säga den produkt som utgör råvaran till bolagets produkter aXiphen-feed och aXivite.

– aXichem har för de kommande sex-nio månaderna en produktionskapacitet som ger upp till 100 ton av aXiphen-feed. De tekniska utmaningarna ligger bakom oss och vi kan på fokusera på att samordna de olika produktionsleden och leverera enligt plan till vår distributör CHR. Olesen, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

– Det är glädjande att aXichem nu har produktionsprocessen för större volymer på plats och jag ser att den uppskattning bolaget presenterar för produktion ligger väl i linje med den plan vi tillsammans tagit fram för att fortsatt marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika, inom ramen för befintliga och kommande regulatoriska godkännanden. Målsättningen är att den första volymleveransen, som anlände i slutet av förra månaden, så snabbt som möjligt ska omsättas i försäljning på någon av våra huvudmarknader, säger Mads Olesen, VD på CHR. Olesen.

Mer om aXiphen®
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 08:30 CET.

Torsten Helsing, CEO aXichem, Ph + 46 46-780 06 73. E-mail: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, kosttillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se