aXichems sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, köper aktier i aXichem

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, meddelar att bolagets sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, har förvärvat sammanlagt 23 000 aktier, motsvarande 0,36%, i aXichem. Förvärvet har skett genom att en av bolagets större ägare, LMK Stiftelsen, sålt motsvarande del av sitt innehav till Arvidsson. Arvidsson anställdes i aXichem i november 2014 och tillträdde sin tjänst i januari i år.

- aXichem har en mycket intressant produkt med stor potential inom flera olika tillämpningsområden, det har jag fått bekräftat under mina första månader i bolaget. Det känns därför väldigt bra att få delta utvecklingen, både som medarbetare och aktieägare, säger Johan Arvidsson, sälj- och marknadschef i aXichem. 

VD Torsten Helsing
Telefon: 046 780 06 73

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Dokument & länkar