• news.cision.com/
  • aXichem AB/
  • aXichems VD Torsten Helsing kommenterar avtalet med Iovate Health Sciences i intervju med RedEyes analytiker

aXichems VD Torsten Helsing kommenterar avtalet med Iovate Health Sciences i intervju med RedEyes analytiker

Report this content

aXichem AB (publ)  meddelade nyligen att man tecknat ett avtal med Iovate Health Sciences International Inc.(“Iovate”), aXichem beräknar att värdet av avtalet uppgår till cirka 5 miljoner USD, fördelat på de kommande tre åren.

Torsten Helsing, VD i aXichem, kommenterar avtalet i en nyinspelad intervju med RedEyes analytiker, Erik Nordström, så här:

”Iovate är ett stort respekterat företag. Avtalet är en kvalitetsstämpel för aXichem och för vår produkt aXivite. Iovate har en stor potential inom kosttillskott. De har en marknadsandel i USA inom segmentet viktkontroll och sport & träning på ca 40 procent. Det gör att vi har stora förväntningar på det här samarbetet.”

Se hela intervjun här: https://www.redeye.se/research/846804/axichem-intervju-med-vd-torsten-helsing-video-6?searchResult=d730211b-e963-3d27-8c8e-2c18231d0f68&query=axichem&fromPage=FULL

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022, kl. 13:30 CEST.

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framför allt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom kosttillskott, ingrediens i djurfoder, marina tillämpningar samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se