Rökutveckling i container vid Azelios utvecklingscenter i Åmål

Report this content

Under tisdag kvällen den 16:e juni rapporterades rökutveckling i en container vid Azelios utvecklingscenter i Åmål. Azelios personal var först på plats följt av räddningstjänsten. En mindre glödbrand från läckt natrium utanför systemet genererade rökutveckling och ett passivt släckningsarbete genomfördes, varpå glödbranden slocknade och rökutvecklingen upphörde. Ingen person kom till skada vid händelsen.

Containern innehöll bland annat två av Azelios energilager och vid en första bedömning på plats så är händelsen inte hänförlig Azelios teknologi och mindre skador har uppkommit på containern och dess innehåll. Utrustningen kommer inom kort att återställas, vilket inte bedöms ge någon påverkan på bolagets tidplan för pågående kommersialisering och teknologiverifiering.

”Viktigast av allt är naturligtvis att ingen kom till skada. Vi kommer nu att göra en ordentlig genomgång av händelsen. Det vi redan nu kan konstatera är att vår beredskap för en brand och samarbetet med räddningstjänsten fungerar bra”, säger Jonas Eklind VD för Azelio.

För ytterligare info, kontakta
Jonas Eklind – VD på Azelio
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 70 940 35 80

Dokument & länkar