Styrelsen för Azelio drar tillbaka förslag om långsiktigt incitamentsprogram

Göteborg 6 maj 2020

Styrelsen för Azelio AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen anser att programmet behöver utökas i termer av antal aktier som maximalt kan komma att tilldelas deltagare i programmet.

Styrelsen avser att sammankalla extra bolagsstämma och föreslå att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett reviderat långsiktigt incitamentsprogram. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat så snart styrelsen beslutat därom.

Bolagets årsstämma hålls den 14 maj 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Kennet Lundberg – CFO, Azelio                                   
Email: kennet.lundberg@azelio.com   
Tel: +46 705 24 47 79

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera