• news.cision.com/
  • Azelio/
  • Styrelsen för Azelio drar tillbaka förslag om långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen för Azelio drar tillbaka förslag om långsiktigt incitamentsprogram

Report this content

Göteborg 6 maj 2020

Styrelsen för Azelio AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till VD och vissa av de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt åtta personer.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen anser att programmet behöver utökas i termer av antal aktier som maximalt kan komma att tilldelas deltagare i programmet.

Styrelsen avser att sammankalla extra bolagsstämma och föreslå att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett reviderat långsiktigt incitamentsprogram. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat så snart styrelsen beslutat därom.

Bolagets årsstämma hålls den 14 maj 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Kennet Lundberg – CFO, Azelio                                   
Email: kennet.lundberg@azelio.com   
Tel: +46 705 24 47 79

Prenumerera