B3IT D11 blir B3IT Interact

B3ITs dotterbolag B3IT D11 Consulting byter namn till B3IT Interact AB. Med det nya namnet signalerar man en ökad inriktning på telekomsektorn, som är bolagets primära målmarknad.

I juli förvärvade B3IT Management AB (publ) konsultverksamheten inom Site of Knowledge som blev en del av dotterbolaget B3IT D11 Consulting, en verksamhet som idag har 33 medarbetare.

-   Inom bolaget finns en stark kompetens och erfarenhet inom telekomsektorn. Namnbytet markerar att vi nu jobbar alltmer med kommunikations- och systemlösningar, i projekt där vi ofta tar roller som projektledare, arkitekter eller kravanalytiker, säger Stefan Hörnström, VD i B3IT Interact AB.

För mera information kontakta gärna:

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade 345 medarbetare den 30 juni 2016 och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier sedan juni 2016.

Denna information är sådan som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2016 kl 14.00 CET.
Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

B3IT MANAGEMENT AB (publ), Holländargatan 17, Box 8, 101 20 Stockholm www.b3it.se Org.nr. 556606-3300  

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 680 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera

Dokument & länkar