Dela

Kontakt

 • Katarina Lundqvist

  Kommunikationschef och Investor Relations


  072-2161100
 • André Karlsson

  CFO


  0738-35 14 20
 • B3 Consulting Group AB (publ)
  Box 8, 101 20 Stockholm. Tegnérgatan 23
  08-410 143 40
  http://www.b3.se
 • Citat

  B3 Consulting Group fyller i dagarna femton år, och fortsätter att leverera lönsamhet under hög tillväxt
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Vi kan också fira Q3 2018 som det 60:e kvartalet i rad sedan bolagets grundande, med positiv lönsamhet under detta femtonde år i rad med kraftig tillväxt
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  . I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 24 procent, samtidigt som rörelseresultatet på 10,6 MSEK är det högsta vi uppnått under ett andra kvartal i bolagets 15-åriga historia
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  - Namnbytet ser vi som ett naturligt steg i koncernens utveckling.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  - Vi är stolta över att få arbeta med några av Sveriges populäraste resmål och ser fram emot att få vara med att utveckla den digitala närvaron för de olika bolagen inom Parks and Resorts.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef B3IT
  Third Base är ett välskött specialistbolag, med god tillväxtpotential och bra ledning
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Som del av det större sammanhanget, räknar vi med att kunna växa snabbare, ge våra medarbetare fler uppdragsmöjligheter, våra kunder ett starkare erbjudande samt ta oss an större uppgifter ute hos kunderna
  Stefan Lind, VD Third Base
  Vi är väldigt glada att med detta kunna välkomna ytterligare 34 erfarna medarbetare med specialistkompetens inom Java och mobilitet, samtidigt som vi stärker vår närvaro i Öresundsregionen
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Med kombinationen av organisk och förvärvad tillväxt, uppnår vi under Q4 drygt tio-procentig rörelsemarginal. Man kan se detta som en normalisering av vår resultatnivå, efter en period tidigare under året där resultaten belastats av förvärv och offensiva framtidssatsningar.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Vår tillväxt är fortsatt väldigt hög: 27 procent för Q4, liksom för helåret, och ligger väl i linje med våra 28 procent i genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) de senaste tio åren.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder och medarbetare, som bidragit till vår fortsatta framgång och utveckling. Det är med stor tillförsikt vi nu går in i 2018 som ett ännu starkare bolag.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Vi ser fram emot att få vara med att utveckla den digitala närvaron för en av landets främsta kultur-institutioner, den Kungliga Operan
  Sven Uthorn, Vd och koncernchef för B3IT
  - Wellness har länge utgjort en central del i byggandet av en stark företagskultur inom B3IT. Vi vet att detta är mycket uppskattat hos våra konsulter och är en viktig orsak till varför många duktiga konsulter söker sig till B3IT.
  Tommy Sarenbrant, ansvarig för employer branding på B3IT
  Tillväxten för B3IT fortsätter oförtrutet på fjortonde året i rad.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Och för B3IT-koncernens del innebär det också ett värdefullt tillskott av allt som dessa nya medarbetare för med sig av kompetens, erfarenhet, ambitioner och idéer.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Förutom att växa snabbt utvecklar vi även våra affärer inom nya områden. Det är en källa till stor glädje för mig när driftiga entreprenörer väljer B3IT som bas för att förverkliga sina affärsidéer.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Med etableringen av B3IT Way Of Working stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder genom hela digitaliseringsprocessen från idé till genomförande.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB
  Det går inte att blunda för riskerna längre. Vi ser ett växande kundbehov av stöd både med att uppfylla lagkraven och att skydda sina informationstillgångar.
  May-Lis Farnes, VD B3 Cyber Security
  Vår ambition är att göra våra kunder till vinnare i den digitala transformationen genom att kombinera strategi, design, teknik och styrning.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT
  Att vi vinner deras förtroende i konkurrens med 17 av de bästa i marknaden tar vi som en stor framgång för vår satsning, med etableringen av B3IT Digital Xperience och förvärvet av digitalbyrån Rebel & Bird tidigare i år
  Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT
  I en period av stark efterfrågan i marknaden tar vi tillfället i akt att växa snabbt – nytt omsättningsrekord för enskilt kvartal på 152 MSEK
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Vår rekryteringssatsning har glädjande nog resulterat i att vi kan välkomna 45 nya medarbetare under hösten, utöver de 79 som redan tillkommit under första halvåret.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Med etableringen av B3IT Cloud Services stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder genom hela digitaliseringsprocessen från idé till genomförande och in i löpande drift och förvaltning
  Sven Uthorn, B3ITs VD och koncernchef
  Med Sentensia ombord stärks vårt erbjudande med bland annat upphandlingskompetens, verksamhetsutveckling, juridik och informationssäkerhet. Vi är mycket glada över att kunna välkomna ytterligare 28 medarbetare och en väldigt erfaren ledning
  Sven Uthorn, VD och koncernchef B3IT
  B3IT och Sentensia har flera likheter; vi är renodlade konsultbolag, vi differentierar oss med erfarna konsulter, offentlig sektor är viktig för oss båda och vi har gemensamma kompetensområden så som verksamhetsutveckling och IT-Management
  Jörgen Samuelsson, VD Sentensia
  Vår höga tillväxt tär dock kortsiktigt på rörelsemarginalen
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Vi gör också ett antal offensiva satsningar för att utveckla bolaget för nya typer av affärer
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Det innebär att det finns väldigt mycket utrymme att forsätta växa
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Med B3ITs snabba tillväxt är det extra utmanande att nå ett högt resultat då vi har ett stort antal nyanställda medarbetare.
  Sven Uthorn, VD B3IT
  Med vårt nya specialistbolag och den kompetens som tillförs via Rebel & Bird kan vi stärka vårt erbjudande och erbjuda kompletta lösningar hela vägen från strategi till design med ett helhetstänk inom User Experience.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT
  Med bokslutet för 2016 lägger vi trettonde året i rad av tillväxt under lönsamhet bakom oss
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Året avslutades med ett starkt fjärde kvartal, då satte vi nya rekord, både vad gäller intäkter, resultat och antal medarbetare
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  När vi nu tar nästa steg och genomför aviserat listbyte är det med avsikten att möjliggöra för ett breddat institutionellt ägande, och för en ökad likviditet i aktien, till gagn både för befintliga och nya ägare
  Sven Uthorn, vd och koncernchef
  Det är alltid glädjande när vi kan utveckla relationen med en av våra etablerade kunder.
  Sven Uthorn, VD B3IT
  Med halvårsskiftet 2016 stänger B3IT sitt 51:e kvartal i rad med lönsamhet under hög tillväxt.
  Sven Uthorn, VD och koncernchef
  Med första kvartalet 2016 har nu B3IT sedan starten 2003 presterat 50 kvartal i rad med lönsamhet. Därtill har vi även sedan start visat obruten tillväxt varje år.
  Sven Uthorn, Verkställande direktör
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp