B3IT förvärvar digitalbyrån Rebel & Bird och stärker erbjudandet inom digitalisering

Report this content

B3IT Management AB (publ) utvecklar sitt erbjudande inom digitalisering och tar ett helhetsgrepp kring digitala strategier och transformationer, genom att dels förvärva Rebel & Bird AB till 51 procent, dels etablera det nya dotterbolaget B3IT Digital Xperience AB. 

B3IT fördjupar samarbetet med den ledande digitalbyrån Rebel & Bird AB och förvärvar 51 procent av bolaget per den 3 april 2017, med option om att förvärva återstoden. Rebel & Bird startade 2012, har idag 15 medarbetare med en omsättning på cirka 19 miljoner kronor under 2016. Rebel & Bird är specialiserad på att skapa och optimera kundupplevelser för att öka sina kunders lönsamhet. Bland kunderna finns Spotify, King, Förenade Liv, PwC, iZettle och Telia.

Samtidigt etablerar B3IT det nya specialistbolaget, B3IT Digital Xperience AB, tar med fokus på att stötta kundernas affärs- och verksamhetsutveckling genom att utveckla användaranpassade tjänster som sätter kunden användaren i fokus. Lyckade digitala transformationer har en framgång i gråskalan, där användaranpassade tjänster kombinerar det analoga med det digitala. Digitaliseringen görs i tre dimensioner; med fokus på affären, kunden och medarbetaren.

-       Alltfler av B3ITs kunder digitaliserar nu sin verksamhet. Med vårt nya specialistbolag och den kompetens som tillförs via Rebel & Bird kan vi stärka vårt erbjudande och erbjuda kompletta lösningar hela vägen från strategi till design med ett helhetstänk inom User Experience, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

-       Nu blir Rebel & Bird en del av B3IT-familjen samtidigt som vi behåller vår självständighet och får mera muskler att fortsätta växa, säger Benjamin Glaser, VD på Rebel & Bird. Vi ser många intressanta möjligheter till samarbete både med B3ITs kunder och med de andra specialistbolagen i B3IT-koncernen.

B3IT har under snart 14 år byggt upp en gedigen erfarenhet av förändringsledning med stöd av IT. Nu kan bolaget även bättre inkludera upplevelsen; dvs design, användbarhet och spetsen inom digital affärsutveckling.

-       Med den kompetens och erfarenhet som Rebel & Bird som partner tillför tar vi positionen som en självklar partner för våra kunder inom området digitalisering. Vi får nu kraft att göra våra kunder till vinnare i den digitala transformationen genom att kombinera strategi, design, teknik och styrning, säger Jonas Elgquist, VD för nystartade bolaget B3IT Digital Xperience.

Rebel & Bird AB grundades 2012 och omsatte under 2016 19,2 MSEK, med ett rörelseresultat om 3,0 miljoner SEK, och en nettokassa per 31.12.16 på 3,7 MSEK. B3IT betalar en köpeskilling på 10,2 MSEK för 51 procent av aktierna, och har en framtida option att förvärva återstoden till en köpeskilling baserad på Rebel & Birds utveckling över de närmaste tre åren. Bolaget kommer från och med 3 april 2017 att konsolideras i B3IT-koncernen.

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670

Jonas Elgquist, VD, B3IT Digital Xperience AB, jonas.elgquist@b3it.se, tel 070-743 45 95

Benjamin Glaser, VD, Rebel & Bird AB, benjamin.glaser@rebelandbird.co, tel 070-732 06 54

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade drygt 400 medarbetare per 1 februari 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på www.b3it.se

  

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl 08.45 CET.

B3IT MANAGEMENT AB (publ), Holländargatan 17, Box 8, 101 20 Stockholm www.b3it.se Org.nr. 556606-3300  

Taggar:

Prenumerera

Citat

Med vårt nya specialistbolag och den kompetens som tillförs via Rebel & Bird kan vi stärka vårt erbjudande och erbjuda kompletta lösningar hela vägen från strategi till design med ett helhetstänk inom User Experience.
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT