B3IT förvärvar konsultbolaget Sentensia och stärker erbjudandet mot offentlig sektor

Report this content

B3IT Management AB (publ) förvärvar i dag konsultbolaget Sentensia Q AB. Sentensia har 28 medarbetare och omsatte 49 MSEK senaste räkenskapsåret, med ett rörelseresultat om 6,2 MSEK. Förvärvet stärker B3ITs erbjudande mot offentlig sektor inom områden som IT-management, upphandling, juridik och informationssäkerhet.

Sentensia är ett ledande konsultbolag inom offentlig sektor och specialiserade på verksamhetsutveckling, IT-management och upphandling. Köpeskillingen uppgår till 24 MSEK plus justerat eget kapital om 1,5 MSEK. Därtill kommer tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2017 och 2018. Sentensias omsättning under verksamhetsåret 1 maj 2016 – 30 april 2017 uppgick till 49 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 6,2 MSEK. Integrationen förväntas efterhand ge årliga kostnadssynergier på ca 1,4 MSEK.

– Digitalisering står högt på agendan för våra kunder inom offentligsektorn. Med Sentensia ombord stärks vårt erbjudande med bland annat upphandlingskompetens, verksamhetsutveckling, juridik och informationssäkerhet. Vi är mycket glada över att kunna välkomna ytterligare 28 medarbetare och en väldigt erfaren ledning, säger B3ITs VD och koncernchef Sven Uthorn.

– B3IT och Sentensia har flera likheter; vi är renodlade konsultbolag, vi differentierar oss med erfarna konsulter, offentlig sektor är viktig för oss båda och vi har gemensamma kompetensområden så som verksamhetsutveckling och IT-Management, säger Jörgen Samuelsson, VD för Sentensia. Det är glädjande att få en långsiktig huvudägare och att bli en del av B3ITs dynamiska koncern med flera nya kollegor där vi har alla möjligheter att komplettera våra kompetenser och vidareutveckla affären mycket positivt.

Förvärvsfakta

  • Med förvärvet ökar B3ITs närvaro på offentlig-marknaden, som under 2016 stod för drygt 40 procent av koncernens omsättning
  • Konsolidering sker på tillträdesdagen, 6 juli 2017, och det förvärvade bolaget får det nya namnet B3 Sentensia AB
  • Köpeskillingen betalas med 8,1 MSEK i 100.000 nyemitterade B3IT-aktier och resterande andel kontant
  • I förvärvet ingår det helägda dotterbolaget Sentensia Advise AB med fem medarbetare och verksamhet i Gävle/Sandviken/BorlängeFör mera information kontakta gärna:
 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670

Jörgen Samuelsson, VD, Sentensia Q AB, jorgen.samuelsson@sentensia.se, tel 073-321 0500Sentensia
grundades år 2000 och är ett fristående konsultföretag som hjälper näringsliv och offentlig förvaltning att leda, utveckla och upphandla verksamhets- och IT-tjänster. Sentensia Advise AB är ett helägt dotterbolag till Sentensia Q AB. Samtliga seniorkonsulter har gedigen branscherfarenhet och besitter specialistkompetens inom områden som juridik, informationssäkerhet, upphandling och IT-strategisk verksamhetsutveckling. Kärnan i bolagets uppdrag är utveckling och förändring av organisationer, tjänster och processer med fokus på långsiktiga lösningar. Ledord är omtanke, engagemang, kvalitet och kundfokus. Bland kunderna återfinns statliga myndigheter, landsting, kommuner och det privata näringslivet. Huvuddelen av affären har legat inom offentlig sektor. Kontor finns i Solna, Borlänge och Sandviken.

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniorkonsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 419 medarbetare per sista mars 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 13.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Med Sentensia ombord stärks vårt erbjudande med bland annat upphandlingskompetens, verksamhetsutveckling, juridik och informationssäkerhet. Vi är mycket glada över att kunna välkomna ytterligare 28 medarbetare och en väldigt erfaren ledning
Sven Uthorn, VD och koncernchef B3IT
B3IT och Sentensia har flera likheter; vi är renodlade konsultbolag, vi differentierar oss med erfarna konsulter, offentlig sektor är viktig för oss båda och vi har gemensamma kompetensområden så som verksamhetsutveckling och IT-Management
Jörgen Samuelsson, VD Sentensia