Omsättningsrekord och tillväxtsatsningar

"I en period av stark efterfrågan i marknaden tar vi tillfället i akt att växa snabbt – nytt omsättningsrekord för enskilt kvartal på 152 MSEK – och samtidigt utveckla våra affärer i flera dimensioner. Bland annat har vår rekryteringssatsning glädjande nog resulterat i att vi kan välkomna 45 nya medarbetare under hösten, utöver de 79 som redan tillkommit under första halvåret. Tillväxtsatsningar tär kortsiktigt på resultatet, vilket innebär att andra kvartalet också blir ett resultatmässigt svagt kvartal för oss."

Sven Uthorn, B3ITs VD och koncernchef. Läs mer i VD-ordet i bilagd rapport. 

Andra kvartalet, april – juni 2017  

  • Omsättningen uppgår till 152,2 (127,6) MSEK, vilket ger en tillväxt om 19,3 (36,3) procent, varav 3,5 (27,6) procent organiskt  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 3,3 (9,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 2,2 (7,1) procent 
  • Tillväxtsatsningar belastar kortsiktigt rörelseresultatet. Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 34 (12) under andra kvartalet. En rekryteringskampanj har resulterat i ytterligare 45 nya medarbetare under hösten. Förvärvet av Sentensia Q AB, slutfört 6 juli, tillför ytterligare 28 medarbetare
  • Resultat efter skatt uppgår till 2,1 (6,7) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,29 (0,88) SEK 

Första halvåret, januari – juni 2017  

  • Omsättningen uppgår till 301,8 (239,9) MSEK, vilket ger en tillväxt om 25,8 (28,8) procent, varav 12,9 (18,5) procent organiskt  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 13,6 (21,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 4,5 (8,8) procent 
  • Rekrytering och förvärv har ökat antalet medarbetare med 79 (23) under första halvåret. Från 1 juli 2016 innebär det en ökning med 108 medarbetare
  • Resultat efter skatt uppgår till 9,1 (15,8) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,19 (2,18) SEK 

För fullständig rapport se bilaga. 


För ytterligare information, kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99

Annette Björklund, IR-ansvarig, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

I en period av stark efterfrågan i marknaden tar vi tillfället i akt att växa snabbt – nytt omsättningsrekord för enskilt kvartal på 152 MSEK
Sven Uthorn, VD och koncernchef
Vår rekryteringssatsning har glädjande nog resulterat i att vi kan välkomna 45 nya medarbetare under hösten, utöver de 79 som redan tillkommit under första halvåret.
Sven Uthorn, VD och koncernchef