Ramavtal med Kammarkollegiet skapar nya möjligheter för B3

Report this content

Ett B3 lett konsortium har genom det nya bolaget B3 IT-Sourcing Partners tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar anbudsområdet IT-konsultlösningar i Kammarkollegiets upphandling om IT-konsulttjänster och gäller i fyra år med ett maximalt avtalsvärde om 1600 MSEK, fördelat på nio leverantörer. 

- Vi är stolta över att nu få teckna detta ramavtal med Kammarkollegiet, som vi bedömer är väldigt betydelsefullt. Ramavtalet skapar möjligheter till nya affärer i myndighetssektorn och är en viktig milstolpe för oss på B3. Många har engagerat sig i arbetet med upphandlingen och att vi nu tillsammans med våra konsortiepartners tilldelas detta ramavtal bekräftar vår förmåga, säger Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter.  Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av IT-konsulttjänster, indelad i fem anbudsområden där B3 har tecknat ramavtal inom det femte området, IT-konsultlösningar, genom det B3-ledda konsortiet B3 IT-Sourcing Partners AB. I konsortiet ingår bland andra även IT-huset, Omegapoint och Decerno. Avtalsmodellen ger myndigheterna nya möjligheter att avropa konsultteam och åtaganden.

- Offentlig sektor är en viktig kundgrupp för oss på B3 och står idag för ca 30% av koncernens totala intäkter. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att samarbeta med offentlig sektor och detta nya ramavtal ger oss fantastiska möjligheter att få digitalisera våra svenska myndigheter, säger Jörgen Samuelsson, branschansvarig för offentlig sektor på B3 Consulting Group.


För mer information, kontakta gärna Sven Uthorn, VD och Koncernchef för B3 Consulting Group, tfn 070-899 36 70 eller Jörgen Samuelsson, Branschansvarig offentlig sektor, tfn 0733-21 05 00.

 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt 

Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se
 

Taggar:

Prenumerera