B3IT en av vinnarna i Kammarkollegiets upphandling av konsulttjänster

B3IT Management AB (publ) har erhållit tilldelning i ramavtalsupphandlingen av IT-konsulttjänster för region Södra, som genomförts av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. B3IT är en av sju leverantörer som fick tilldelning inom följande anbudsområden: Verksamhetsutveckling & Krav, Systemutveckling & Systemförvaltning, Test & Testledning samt IT-säkerhet.

- Myndighetssektorn står idag för ca 30% av koncernens omsättning. Vi gläder oss åt tilldelningsbeslutet därför att ett ramavtal av detta slag innebär nya möjligheter för oss att växa våra affärer i södra Sverige, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB.

För B3IT innebär detta att man får möjlighet att erbjuda konsulttjänster inom betydligt fler områden än i tidigare ramavtal. Det nya ramavtalet ersätter de nuvarande ramavtalen avseende IT-konsulter, och kan användas för avrop från myndigheter i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland.

Ramavtalet tecknas när lagenlig överprövningsperiod passerat, träder i kraft under oktober 2018 och löper sedan under 18 månader, med möjlighet till förlängning högst 30 månader, dvs totalt 48 månader. Ramavtalet garanterar inte någon viss volym.

För mer information kontakta gärna:

Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB. Tel: 0708-993670, E-post: sven.uthorn@b3it.se

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 530 medarbetare den sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera