B3IT förvärvar konsultverksamheten i Site of Knowledge

B3IT Management AB (publ) förvärvar den Stockholmsbaserade konsultverksamheten i Site of Knowledge AB. Med affären övergår VD Mattias Frisk och 10 seniora konsulter till B3IT och kommer från och med juli 2016 att ingå i det helägda dotterbolaget B3IT D11 Consulting.

Den övertagna verksamheten omsatte ca 11 MSEK under 2015 med ett rörelseresultat på ca 1,3 MSEK.

- Vi gläds åt att kunna förstärka B3IT med den erfarenhet och spetskompetens inom framför allt telekom-sektorn som Site of Knowledge för med sig och välkomnar våra nya medarbetare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef på B3IT.

- Vi ser en bra kulturell och kompetensmässig matchning mellan bolagen, och vi ser också betydande möjligheter att utveckla både vår verksamhet och våra kundrelationer som en del av B3IT-koncernen, säger Mattias Frisk, VD i Site of Knowledge.

Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK, med en resultatbaserad tilläggsköpeskilling uppskattad till ca 1 MSEK, baserad på resultatutveckling fram till 30.6.2017.

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670. 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2016 kl.13.00 CET. 

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Site of Knowledge

Site of Knowledge etablerades 2011 och är ett välrenommerat konsultföretag som verkar i specialistroller som projektledare, analytiker och testledare för uppdragsgivare inom framförallt teleoperatörssektorn.  Medarbetarna är seniora konsulter med i snitt ca 20 års yrkeserfarenhet.

Kort om B3IT

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. 

Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen GPTW och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på att vi har hittat en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade den 31 mars 2016 332 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 382,5 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Bolaget är noterat på First North Premier sedan juni 2016.

Mer information finns på www.b3it.se  

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 680 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera

Dokument & länkar