B3IT tilldelas nytt ramavtal med Preem

B3IT Management AB (publ) blir en av tre huvudleverantörer av IT-resurskonsulter som Preem valt att skriva ramavtal med. Avtalet löper på tre år vilket fördjupar relationen mellan B3IT och Preem.

Preem är idag Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Preem har också utsetts till det mest hållbara drivmedelsbolaget inom branschen i studien Sustainable Brand Index, Business to Business. Till verksamheten hör även mer än 500 tankställen runt om i Sverige och man sysselsätter ungefär 3 000 personer inklusive partners och återförsäljare.

Det nya avtalet omfattar en rad olika IT-konsultroller och löper på tre år från avtalstecknandet. B3IT har tidigare verkat hos Preem som underkonsulter och får genom tecknandet av detta avtal möjlighet att fördjupa relationen.

- Det nya avtalet ger flera möjligheter för B3IT att utveckla samarbetet med Preem. B3IT blir nu en av tre utvalda, s.k. Preferred Suppliers, och vi avser att arbeta i en tätdialog med Preem för att planera och säkra upp framtida IT-resursbehov, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

B3IT har idag cirka 30 ramavtal med större företag och myndigheter, som t ex Stockholms stad, Bolagsverket, Com Hem, Svenska Spel, Riksgälden, SVT, Sveriges Radio, Skolverket, Försäkringskassan och If.

För mera information kontakta gärna: Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT har idag över 500 medarbetare och omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera