Bactiguard delar ut nytt årligt stipendium

Report this content

Bactiguard delar ut ett nytt årligt stipendium om 10 000 kr för att stimulera förebyggande arbete i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Årets stipendium delas av två föredömliga arbeten kring utbildning av kateterhantering och förhindrande av infektioner.

Bactiguard har instiftat ett nytt årligt stipendium om 10 000 kr för arbete som syftar till att tillsammans med vården arbeta för att uppnå visionen av att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

”Som ett svenskt innovativt företag vet vi att det är i samverkan med vården vi kan utveckla och skapa bättre förutsättningar för vårdens utmaningar, säger Nina Nilsson, global marknadsdirektör på Bactiguard. Tillsammans med vården vill vi skapa nya innovationer för en säker vård för patienten. Framförallt vill vi minska risken för onödiga infektioner”.

Årets Bactiguard stipendium tilldelas två nominerade bidrag på temat utbildning av kateterhantering och förhindrande av infektioner. Vinnarna tilldelas 5 000 kr vardera.

Vinnarna av årets Bactiguard stipendium är:

  • Maria Akay, leg. sjuksköterska på Danderyds Sjukhus för sin E-utbildning i katetervård
  • Karin Ärlemyr distriktssköterska i Lund för sitt arbete med att utbilda kollegorna inom primärvården i Skåne om hur man kan förhindra UVI relaterade till KAD.

Bactiguards vision är att förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra att onödiga infektioner uppstår minskar det lidande för patienten och samtidigt sparar det pengar till sjukvården. Dessutom bidrar det till att minska användningen av antibiotika och därmed motverka spridningen av resistens. Framför allt kan det rädda liv.

Bactiguard bygger på en svensk innovation, ett ytskikt av ädelmetaller, som förhindrar bakterieadhesion och biofilm. Ytskiktet hindrar alltså bakterier från att fästa och reducerar uppkomsten av infektioner.

Det första Bactiguard-stipendium delades ut under UTF-dagarna i Uppsala den 19 maj 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 0708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 60 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bactiguard delar ut nytt årligt stipendium om 10 000 kr för att stimulera förebyggande arbete i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Årets stipendium delas av två föredömliga arbeten kring utbildning av kateterhantering och förhindrande av infektioner.
Twittra det här

Citat

”Som ett svenskt innovativt företag vet vi att det är i samverkan med vården vi kan utveckla och skapa bättre förutsättningar för vårdens utmaningar. Tillsammans med vården vill vi skapa nya innovationer för en säker vård för patienten. Framförallt vill vi minska risken för onödiga infektioner”
Nina Nilsson, global marknadsdirektör på Bactiguard