Dela

Kontakt

 • Patrick Bach

  CFO


  Alfred Nobels Allé 150 P.O Box 15 146 21 Tullinge Sweden
  +46 8 440 58 80
  http://www.bactiguard.com
 • Citat

  ”Som ett svenskt innovativt företag vet vi att det är i samverkan med vården vi kan utveckla och skapa bättre förutsättningar för vårdens utmaningar. Tillsammans med vården vill vi skapa nya innovationer för en säker vård för patienten. Framförallt vill vi minska risken för onödiga infektioner”
  Nina Nilsson, global marknadsdirektör på Bactiguard
  ”Det är väldigt roligt att få en sådan här möjlighet att investera i företaget, som vi alla är med och bygger för framtiden”
  Nina Nilsson, global marknadsdirektör Bactiguard
  Vi är förväntansfulla inför studien och möjligheten att kunna förbättra patienternas livskvalitet.
  Lena Lindbo, uroterapeut och operativ chef på Spinaliskliniken och Professor Åke Seiger, läkare och FoU-chef på Rehab Station Stockholm.
  Vi vill göra skillnad för dessa patienter och minska det lidande en urinvägsinfektion innebär.
  Dorota Johansson, chef för forskning- & utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard.
  - I det här projektet, använder vi
  Dr Dorota Johansson, chef för forskning och utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard
  - Vi vill erbjuda en lösning som är vävnadsvänlig, icke-toxisk och icke-frisättande. Och vi kommer att leverera en kostnadseffektiv lösning för katetrar som möter behovet av en effektiv lösning för infektionskontroll och anpassade intelligenta material, utan att öka antibiotikaresistensen.
  Dr Ajay Luthra, VD BioInteractions Ltd.
  Regeringen vill skapa förutsättningar för att fler bolag ska kunna flytta hem produktion till Sverige, växa och skapa arbetstillfällen på hemmaplan.
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  För oss är Bactiguard en diamant som konkurrerar på en internationell marknad och samtidigt skapar kvalificerade arbetstillfällen här i Botkyrka.
  Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun
  Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka
  Ebba Östlin (s) kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun
  - Europa är en av våra fokusmarknader och EAU kongressen erbjuder ett unikt tillfälle att träffa professionella och experter inom urologi på hög nivå för att skapa medvetenhet om vår effektiva, säkra och välbeprövade lösning för infektionsprevention.
  Cecilia Edström, Director of Sales and New Business
  Vi är stolta över att bli förknippade med Bactiguard, och jag hoppas att det här samarbetet kommer att bli ett framgångsrikt partnerskap.
  J M Hedge, Managing Director Biorad Medisys
  Jag tror starkt på vårt partnerskap med Biorad Medisys Pvt Ltd. Våra pågående studier i Indien kommer även ytterligare att stärka den kliniska evidensen att våra produkter är effektiva och kostnadseffektiva i kampen mot vårdrelaterade infektioner
  Johan Rugfelt, COO Bactiguard
  Nu kan vi på allvar börja bearbeta en av världens största marknader tillsammans med vår kinesiska partner Jian An, som tillsammans med oss väntat på detta genombrott
  Christian Kinch, Bactiguards VD
  Bactiguard har en kliniskt beprövad lösning för att förhindra vårdrelaterade infektioner, som har mycket stor potential på den kinesiska marknaden. Vi har ambitionen att ta en avsevärd marknadsandel för Foleykatetrar i Kina och är nu klara att inleda försäljningen till de kinesiska sjukhusen
  Zhangyi Zhan, VD Jian Ans
  - Vi är mycket glada över att vi nu på allvar kan börja bearbeta den indiska marknaden. Problemet med vårdrelaterade infektioner är mycket stort och antibiotikakonsumtionen i Indien är den högsta i världen, vilket lett till en hög andel multiresistenta bakterier. Det innebär att behovet av förebyggande åtgärder är akut.
  Cecilia Edström
  Försäljningen av Bards katetrar med Bactiguards infektionshämmande ytbeläggning har varit stabil under lång tid. Det är därför mycket glädjande att Bard behöver öka sitt buffertlager för att klara produktionsmålen, vilket ökar våra intäkter och ger ett väsentligt bidrag till kassaflödet
  Christian Kinch, VD Bactiguard
  Vi är glada över det ökande intresse vi ser hos sjukvården i Saudiarabien och UAE att förebygga vårdrelaterade infektioner innan de uppstår. Förebyggande åtgärder kommer att bli allt viktigare i takt med att problemt med multiresistenta bakterier ökar i världen. Bactiguards infektionshämmande lösningar är både effektiva i att bekämpa infektioner och samtidigt kostnadeffektiva
  Christian Kinch
  ”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för Bactiguard och därför lämnar han nu bolaget. Styrelsen har utsett mig till ny VD och på så sätt säkerställer vi kontinuiteten i bolaget. Samtidigt har styrelsen utsett Stanley Brodén till styrelseordförande för att separera rollerna som ordförande och VD”.
  Christian Kinch
  Genombrottet i leveranser till Afrika visar att Bactiguard kan tillhandahålla lösningar som inte bara är effektiva i att förhindra infektioner, utan även kostnadseffektiva
  Niels Christiansen
  Jag är mycket glad över rekrytering av Niels Christiansen till Bactiguard. Bolaget befinner sig i en uppbyggnads- och tillväxtfas och Niels har många års erfarenhet av att driva utveckling i både stora börsbolag som Siemens och tillväxtbolag som HemoCue. Han har visat en förmåga att framgångsrikt leda organisationer i förändring och generera tillväxt i en internationell miljö.
  Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard
  I och med att Johan Rugfelt nu återgår till sin roll som COO säkerställer vi viktig kontinuitet i bolaget i ett läge där Johans privata situation inte gör det möjligt för honom att fortsätta som VD.
  Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard
  Bactiguards teknologi räddar liv och det är en viktig drivkraft för mig. Vårdrelaterade infektioner och spridningen av multiresistenta bakterier är stora samhällsproblem, som Bactiguard hjälper till att förebygga. Jag är därför stolt över möjligheten att få leda bolaget i den expansionsfas som ligger framför oss.
  Niels Christiansen
  Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta våra distributörer i hela världen och utveckla direktförsäljning på en handfull marknader är därför strategiskt viktigt och prioriterat. Nina Nilsson har gedigen erfarenhet av både internationell marknadsföring och försäljning och jag välkomnar henne varmt till Bactiguard
  VD Johan Rugfelt
  Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den riktningen.
  Johan Rugfelt VD
  Socime Medical började marknadsföra och distribuera medicinsk och kirurgisk utrustning 1997, inom hjärnkirurgi och kardiologi. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet genom att finna de bästa produkterna och lösningarna för att möta hälsoutmaningarna i Portugal.
  Paulo Amaro, owner of Socime Medical Ltd
  Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att säkerställa tillförlitligheten hos de produkter vi levererar. Vi ser därför fram emot att introducera Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter på den portugisiska marknaden.
  Paulo Amaro, owner of Socime Medical Ltd
  ”Bactiguard är inne i ett mycket expansivt skede. Vi har utvecklat vår produktportfölj och framgångsrikt etablerat distributörer i Asien, Mellanöstern, Sydamerika och södra Afrika. Vi flyttar nu fokus till att stärka vår marknads- och försäljningsorganisation för att öka försäljningen.
  Johan Rugfelt VD Bactiguard
  Erik Düring har mångårig, internationell erfarenhet från medicinteknikbranschen. Med Erik som försäljningschef för Europa stärker vi vår kompetens och kan på allvar börja bearbeta den svenska och europeiska marknaden.
  Johan Rugfelt VD Bactiguard
  ”Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett stort samhällsproblem i hela världen. Att länder med stora hälsoutmaningar och begränsade ekonomiska resurser ser värdet av Bactiguards lösningar för att arbeta preventivt är mycket glädjande.”
  Johan Rugfelt, VD Bactiguard
  ”Vi påbörjade arbetet med att etablera försäljning i södra Afrika för drygt ett år sedan och det har nu gett resultat. Vi får en stark marknadsnärvaro i södra Afrika och etablerar oss i tillväxtländer med stora befolkningar, med fokus på Sydafrika och Zambia.
  Johan Rugfelt, VD Bactiguard
  Den första ordern från Zambia är primärt avsedd för University Teaching Hospital i Lusaka, ett av landets största sjukhus med över 1 600 vårdplatser. Det resultat vi har uppnått så här långt är över förväntan.”
  Johan Rugfelt, VD Bactiguard
  ”Bactiguards teknologi har kliniskt bevisats reducera kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Den är dessutom den mest väldokumenterade och effektiva teknologin för detta ändamål som jag känner till.
  Dr William R. Jarvis, en av författarna bakom den senast genomförda studien och tidigare under många år verksam vid CDC
  ”Cirka 130 miljoner katetrar med Bactiguards beläggning har använts i patient sedan 1995. Nära hälften av alla kvarliggande urinvägskatetrar som säljs i USA har Bactiguards beläggning och har funnits på marknaden i nästan 20 år. Detta hade inte skett om produkten inte haft avsedd effekt. Särskilt mot bakgrund av att sjukhusen betalar fem gånger mer för Bactiguards katetrar jämfört med vanliga katetrar.”
  Johan Rugfelt VD Bactiguard
  ”Den samlade kliniska evidensen från ett 40-tal studier och de praktiska erfarenheterna från användning av över 130 miljoner katetrar i sjukvården visar att vår teknologi effektivt motverkar infektioner. Den marknadspenetration vi uppnått i två av världens tuffaste marknader, USA och Japan, är talande.”
  Johan Rugfelt VD Bactiguard
  ”Bactiguards affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotikaanvändningen och rädda liv genom att utveckla och tillverka infektionshämmande produkter för sjukvården. De senaste åren har vi ägnat åt att utveckla en egen produktportfölj och bygga upp ett globalt nätverk av distributörer. Med börsnoteringen av Bactiguard faller den sista pusselbiten på plats eftersom den ger oss den finansiella styrka som behövs för att på allvar realisera den kraftiga tillväxt vi ser framför oss.”
  Johan Rugfelt, VD Bactiguard
  ”Bactiguards resa hittills har varit fantastisk, från teknisk innovation och licensförsäljning till ett internationellt medicinteknik bolag med en egen produktportfölj. Under teckningsperioden har vi mött ett stort intresse för Bactiguard, både från allmänheten och institutioner, och det är glädjande att erbjudandet övertecknats. Vi har dock erhållit önskemål från många investerare om att vi som huvudägare skulle ligga kvar med ett större ägande än det som initialt bedömdes vara lämpligt. Vi har därför beslutat att reducera antalet befintliga aktier som säljs. Vi ser en stor potential i Bactiguard och ser fram emot att tillsammans med nytillkomna aktieägare ta del av bolagets fortsatta utveckling och värdetillväxt.”
  Christian Kinch, Styrelseordförande och huvudägare i Bactiguard
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter