Bactiguard expanderar i södra Afrika

Bactiguard etablerar sig i södra Afrika och har tecknat exklusiva distributörsavtal för sju länder söder om Sahara, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter. En första order på urinvägskatetrar har redan levererats till Zambia.

Ordern på urinvägskatetrar till Zambia är primärt avsedd för universitetssjukhuset i Lusaka, University Teaching Hospital (UTH). Zambia liksom de flesta andra länderna i Afrika har stora problem med vårdrelaterade infektioner och multiresistenta bakterier.

”Vi ser fram emot partnerskapet med Bactiguard eftersom det ger oss möjlighet att angripa problematiken med infektionsbekämpning och antibiotikaanvändning inom sjukhuset. Bactiguard’s expertis och högkvalitativa produkter kommer att hjälpa oss att frigöra sjukhussängar, vilket är angeläget,” sade UTHs sjukhusdirektör Dr Lackson Kasonka i samband med fjolårets undertecknande av ett intentionsavtal med Bactiguard.

Bactiguard expanderar i och med dessa avtal verksamheten till 49 länder globalt och etablerar en stark marknadsnärvaro i södra Afrika. De afrikanska länderna, som utgörs av Sydafrika, Angola, Mocambique, Zambia, Kongo, Demokratiska Republiken Kongo och Gabon. har en sammanlagd befolkning om 190 miljoner människor och har, liksom övriga delar av världen stora problem med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens.

Sjukvårdssektorn växer i regionen och marknaden för produkter inom Bactiguards fokusområden; katetrar för urin-, luft- och blodvägarna uppgår idag till cirka 35 miljoner euro. Efterfrågan förväntas växa åtminstone i takt med den övergripande tillväxten i sjukvården, som växer med cirka 10 procent per år.

”Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett stort samhällsproblem i hela världen. Att länder med stora hälsoutmaningar och begränsade ekonomiska resurser ser värdet av Bactiguards lösningar för att arbeta preventivt är mycket glädjande”, säger VD Johan Rugfelt

”Vi påbörjade arbetet med att etablera försäljning i södra Afrika för drygt ett år sedan och det har nu gett resultat. Vi får en stark marknadsnärvaro i södra Afrika och etablerar oss i tillväxtländer med stora befolkningar, med fokus på Sydafrika och Zambia.

Den första ordern från Zambia är primärt avsedd för University Teaching Hospital i Lusaka, ett av landets största sjukhus med över 1 600 vårdplatser. Det resultat vi har uppnått så här långt är över förväntan”, fortsätter Johan Rugfelt.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
växel: +46 8 440 58 80

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
+46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Markaryd och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett stort samhällsproblem i hela världen. Att länder med stora hälsoutmaningar och begränsade ekonomiska resurser ser värdet av Bactiguards lösningar för att arbeta preventivt är mycket glädjande.”
Johan Rugfelt, VD Bactiguard
”Vi påbörjade arbetet med att etablera försäljning i södra Afrika för drygt ett år sedan och det har nu gett resultat. Vi får en stark marknadsnärvaro i södra Afrika och etablerar oss i tillväxtländer med stora befolkningar, med fokus på Sydafrika och Zambia.
Johan Rugfelt, VD Bactiguard
Den första ordern från Zambia är primärt avsedd för University Teaching Hospital i Lusaka, ett av landets största sjukhus med över 1 600 vårdplatser. Det resultat vi har uppnått så här långt är över förväntan.”
Johan Rugfelt, VD Bactiguard