VD Niels Christiansen lämnar Bactiguard

Report this content

Niels Christiansen lämnar rollen som VD för Bactiguard Holding AB (publ) med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Christian Kinch, idag styrelseordförande, till ny VD. Stanley Brodén har utsetts till styrelseordförande för tiden fram till årsstämman 2016.

”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för Bactiguard och därför lämnar han nu bolaget. Styrelsen har utsett mig till ny VD och på så sätt säkerställer vi kontinuiteten i bolaget. Samtidigt har styrelsen utsett Stanley Brodén till styrelseordförande för att separera rollerna som ordförande och VD”, säger Christian Kinch.

Niels Christiansen tillträdde sin befattning som VD i Bactiguard i mars 2015. Christian Kinch har sedan 2014 varit styrelseordförande och under perioden 2005 till mars 2014 var han VD för bolaget. Stanley Brodén var tidigare koncernchef för Aleris och är styrelseledamot i Bactiguard sedan årsstämman 2015.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-06-12, kl. 13.45

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, TF Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör, mobil: 46 722 262 328, email: cecilia.edstrom@bactiguard.se

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Rekryteringen av Niels Christiansen som VD var tyvärr inte rätt för Bactiguard och därför lämnar han nu bolaget. Styrelsen har utsett mig till ny VD och på så sätt säkerställer vi kontinuiteten i bolaget. Samtidigt har styrelsen utsett Stanley Brodén till styrelseordförande för att separera rollerna som ordförande och VD”.
Christian Kinch