Lyckad lansering i Indien

I januari deltog Bactiguard för första gången på konferensen ”Conference of Urological Society of India” tillsammans med den indiska distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Konferensen var ett viktigt steg i lanseringen av Bactiguards infektionshämmande produktportfölj på den indiska marknaden.

Den årliga Conference of Urological Society of India (USICON), arrangerades för 49:e gången och samlade omkring 2 300 deltagare. Konferensen var en perfekt plattform för att introducera Bactiguards urinvägskatetrar till urologer från hela landet tillsammans med den nya distributören Biorad Medisys Pvt Ltd. Närmare tusen doktorer och urologer besökte montern och det fanns ett stort intresse för Bactiguards infektionshämmande produkter.

- Vårt deltagande var en succé och under dagarna etablerade vi nya kontakter, bokade många uppföljningsmöten och mottog även flera order. Vi är stolta över att bli förknippade med Bactiguard, och jag hoppas att det här samarbetet kommer att bli ett framgångsrikt partnerskap, säger J M Hedge, Managing Director Biorad Medisys Pvt Ltd.

Vårdrelaterade infektioner är ett allvarligt problem runt om i världen. Indien har en väldigt stor konsumtion av antibiotika och andelen multiresistenta bakterier är hög. Det finns därför ett stort behov av förebyggande aktiviteter som Bactiguards infektionshämmande produkter.

- Vår teknologi erbjuder en säker, välbeprövad och patientvänlig infektionshämmande lösning för sjukvården. Jag tror starkt på vårt partnerskap med Biorad Medisys Pvt Ltd. Våra pågående studier i Indien kommer även ytterligare att stärka den kliniska evidensen att våra produkter är effektiva och kostnadseffektiva i kampen mot vårdrelaterade infektioner, säger Johan Rugfelt, COO Bactiguard.

Marknadsföringsaktiviteterna kommer att fortsätta runt om i landet och första veckan i februari kommer Bactiguard att vara med på den årliga konferensen ”Conference of Indian Society of Critical Care Medicine & International Sepsis”, som äger rum i Agra i India.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susann Remnert, Kommunikationsansvarig, mobil: 46 70 919 53 42

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj, som består av katetrar för urin-, luft och blodvägarna. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se


Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är stolta över att bli förknippade med Bactiguard, och jag hoppas att det här samarbetet kommer att bli ett framgångsrikt partnerskap.
J M Hedge, Managing Director Biorad Medisys
Jag tror starkt på vårt partnerskap med Biorad Medisys Pvt Ltd. Våra pågående studier i Indien kommer även ytterligare att stärka den kliniska evidensen att våra produkter är effektiva och kostnadseffektiva i kampen mot vårdrelaterade infektioner
Johan Rugfelt, COO Bactiguard