Bactiguard på Europas största kongress för urologer

Bactiguard ställer ut på Europas största årliga kongress för specialistläkare i urologi, European Association of Urology (EAU), i München den 11 – 14 mars. Bactiguards infektionshämmande lösningar finns i B-hallen, monter A03.

- Europa är en av våra fokusmarknader och EAU kongressen erbjuder ett unikt tillfälle att träffa professionella och experter inom urologi på hög nivå för att skapa medvetenhet om vår effektiva, säkra och välbeprövade lösning för infektionsprevention, säger Cecilia Edström, Director of Sales and New Business på Bactiguard.

Medicintekniska produkter som katetrar orsakar mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner (VRI). En av de vanligast förekommande VRI är kateterrelaterade urinvägsinfektioner, som leder till att patienter lider såväl som ökad dödlighet och kostnader för sjukvården. Flertalet av infektionerna behandlas ofta med antibiotika, som ökar risken för spridning av multiresistenta bakterier.

Förebyggande åtgärder, som Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar, är avgörande för att bekämpa vårdrelaterade infektioner och den ökade spridningen av multiresistenta bakterier. Hittills har mer än 150 miljoner katetrar med Bactiguards ytskikt använts av patienter runt om i världen. Kliniska studier visar att infektionerna kan minskas med 35 procent och i vissa studier upp till 70 procent.

EAU kongressen attraherar medarbetare inom sjukvården, innovatörer, forskare och patienter, som utbyter kunskap och erfarenheter och blir uppdaterade om de senaste teknologierna inom urologi. Samtidigt erbjuder kongressen workshops, presentationer av experter och ett vetenskapligt symposium. Omkring 13 000 besökare från närmare 100 länder förväntas besöka kongressen, för att ta del av de senaste rönen och teknologierna inom urologi.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susann Remnert, Communication Manager, mobil: 46 70 919 53 42

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Europa är en av våra fokusmarknader och EAU kongressen erbjuder ett unikt tillfälle att träffa professionella och experter inom urologi på hög nivå för att skapa medvetenhet om vår effektiva, säkra och välbeprövade lösning för infektionsprevention.
Cecilia Edström, Director of Sales and New Business