Leverans till södra Afrika

Bactiguard levererar en order på cirka 20 000 infektionshämmande produkter till södra Afrika, omfattande både urinvägs- och centrala venkatetrar för sjukvården i Angola.

I juli 2014 etablerade Bactiguard marknadsnärvaro i sju afrikanska länder, söder om Sahara. Samtidigt levererades en första order urinvägskatetrar till Zambia. Den nya leveransen är den första till sjukvården i Angola och omfattar både infektionshämmande urinvägs- och centrala venkatetrar för sjukvården i Angola.  

”Vi är glada över att vi nu har etablerat ett fotfäste i södra Afrika. Dessa tillväxtländer har stora hälsoutmaningar kopplade till vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Genombrottet i leveranser till Afrika visar att Bactiguard kan tillhandahålla lösningar som inte bara är effektiva i att förhindra infektioner, utan även kostnadseffektiva”, säger Niels Christiansen, VD.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Tf Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör, cecilia.edstrom@bactiguard.se, mobil: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genombrottet i leveranser till Afrika visar att Bactiguard kan tillhandahålla lösningar som inte bara är effektiva i att förhindra infektioner, utan även kostnadseffektiva
Niels Christiansen