Bactiguard rekryterar ny marknadschef

Bactiguard stärker försäljnings- och marknadsorganisationen genom rekryteringen av Nina Nilsson som marknadschef. Utöver marknadsföring kommer Nina Nilsson fokusera på att utveckla försäljningen på den svenska marknaden.

"Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta våra distributörer i hela världen och utveckla direktförsäljning på en handfull marknader är därför strategiskt viktigt och prioriterat. Nina Nilsson har gedigen erfarenhet av både internationell marknadsföring och försäljning och jag välkomnar henne varmt till Bactiguard,” säger VD Johan Rugfelt.

Nina Nilsson har en bred erfarenhet av marknadsföring och försäljning från medicinteknikbranschen. Under de senaste nio åren har hon varit verksam i Johnson & Johnson, primärt inom området diabetesvård. Hon kommer senast från en befattning som marknadschef för idrottsmedicin för Europa, Mellanöstern och Afrika. Innan hon anställdes av Johnson & Johnson arbetade Nina Nilsson som projektledare inom SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering).

Nina Nilsson has studerat medicin vid Karolinska Institutet och har en marknadsekonomexamen från IHM Business School i Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
mobil +46 72 226 23 28
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Bactiguard befinner sig i en stark expansionsfas. Att bygga kompetens inom försäljning och marknad för att stötta våra distributörer i hela världen och utveckla direktförsäljning på en handfull marknader är därför strategiskt viktigt och prioriterat. Nina Nilsson har gedigen erfarenhet av både internationell marknadsföring och försäljning och jag välkomnar henne varmt till Bactiguard
VD Johan Rugfelt