Tilläggsorder från Bard

Bactiguard har mottagit en engångsorder från C.R. Bard (Bard), avsedd att höja deras buffertlager av infektionshämmande katetrar med Bactiguard-beläggning. Ordern kommer att generera extra intäkter för Bactiguard på cirka 28 miljoner kronor i tredje kvartalet och bidra positivt till kassaflödet.

Tilläggsordern innebär att försäljningen till Bard för helåret 2015 kommer att vara högre än föregående år. Exklusive denna order förväntas den underliggande volym koncentrat som levereras till Bard under 2015 inte påverkas.

”Försäljningen av Bards katetrar med Bactiguards infektionshämmande ytbeläggning har varit stabil under lång tid. Det är därför mycket glädjande att Bard behöver öka sitt buffertlager för att klara produktionsmålen, vilket ökar våra intäkter och ger ett väsentligt bidrag till kassaflödet,” säger Christian Kinch, VD.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-08-11, kl. 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör, cecilia.edstrom@bactiguard.se, mobil: 46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Försäljningen av Bards katetrar med Bactiguards infektionshämmande ytbeläggning har varit stabil under lång tid. Det är därför mycket glädjande att Bard behöver öka sitt buffertlager för att klara produktionsmålen, vilket ökar våra intäkter och ger ett väsentligt bidrag till kassaflödet
Christian Kinch, VD Bactiguard