Nya intelligenta material gör vården säkrare

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter. Teknologin kommer att utvecklas i ett gemensamt projekt med BioInteractions i Storbritannien och Bactiguard. Projektet finansieras av VINNOVA och Innovative UK.

Infektioner och trombos (blodproppsbildning) är några av de mest allvarliga komplikationer som kan uppstå när medicintekniska produkter kommer i kontakt med blodomloppet. En produkt som kombinerar ett långtidsverkande ytskikt, som motverkar trombos, med ett infektionshämmande och biokompatibelt ytskikt av ädelmetaller kommer att utvecklas.

- Vi vill erbjuda en lösning som är vävnadsvänlig, icke-toxisk och icke-frisättande. Och vi kommer att leverera en kostnadseffektiv lösning för katetrar som möter behovet av en effektiv lösning för infektionskontroll och anpassade intelligenta material, utan att öka antibiotikaresistensen, säger Dr Ajay Luthra, VD BioInteractions Ltd.

Bactiguard har en infektionshämmande och biokompatibel teknologi som förhindrar infektioner orsakade av medicintekniska produkter. BioInteractions har teknologier för blodkompatibla ytbehandlingar. Nu kombineras de i ett gemensamt projekt för att utveckla en vävnadsvänlig och icke-toxisk produkt, som både förhindrar infektioner och trombos. Genom att kombinera dessa teknologier kommer vi att kunna ta fram en infektionshämmande och blodkompatibel yta, som minimerar de allvarliga komplikationer som kan uppstå vid användandet av blodkatetrar, t.ex. centrala venkatetrar. Detta kommer att frigöra resurser inom sjukvården, minska lidandet för patienterna och ge en säkrare vård.

- I det här projektet, använder vi "state-of-the-art" teknologier för att utveckla intelligenta material, som kan rädda många patienter från livshotande infektioner och trombos, säger Dr Dorota Johansson, chef för forskning och utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard .

Den kombinerade teknologin kan även komma att tillämpas på andra medicintekniska produkter, där infektionskontroll och blodkompatibilitet är kritisk. Forskningsbidraget från det europeiska programmet Eurostars omfattar drygt 6 miljoner kronor under en period av två och ett halvt år. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 0708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bactiguard och BioInteractions har mottagit ett europeiskt forskningsbidrag, som syftar till att utveckla en ny generation blodkatetrar, med nya smarta biomaterial för medicintekniska produkter.
Twittra det här

Citat

- I det här projektet, använder vi
Dr Dorota Johansson, chef för forskning och utveckling och kliniska prövningar på Bactiguard
- Vi vill erbjuda en lösning som är vävnadsvänlig, icke-toxisk och icke-frisättande. Och vi kommer att leverera en kostnadseffektiv lösning för katetrar som möter behovet av en effektiv lösning för infektionskontroll och anpassade intelligenta material, utan att öka antibiotikaresistensen.
Dr Ajay Luthra, VD BioInteractions Ltd.