Bactiguard stärker försäljningsorganisationen med Erik Düring som försäljningschef för Europa

Bactiguard exanderar verksamheten, med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, Sydamerika och södra Afrika. Rekryteringen av Erik Düring som regional försäljningschef för Europa är ett viktigt steg i förstärkningen av försäljnings- och marknadsorganisationen som stöttar bolagets distributörer och bearbetar de marknader där Bactiguard har direktförsäljning.

Bactiguard är inne i ett mycket expansivt skede. Vi har utvecklat vår produktportfölj som förhindrar vårdrelaterade infektioner och framgångsrikt etablerat distributörer i Asien, Mellanöstern, Sydamerika och södra Afrika. Vi flyttar nu fokus till att stärka vår marknads- och försäljningsorganisation för att öka försäljningen.

Erik Düring har mångårig, internationell erfarenhet från medicinteknikbranschen. Med Erik som försäljningschef för Europa stärker vi vår kompetens och kan på allvar börja bearbeta den svenska och europeiska marknaden”, säger Johan Rugfelt, VD.

Erik Düring har en bred erfarenhet av både produktutveckling och försäljning av medicintekniska produkter, från bland annat Radi Medical Systems och St Jude Medical. Han kommer närmast från en befattning som VD för CMA Microdialysis AB.

Erik Düring har en Master of Science i mechanical engineering och tillträder sin befattning på Bactiguard 1 augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rugfelt - VD
johan.rugfelt@bactiguard.se
växel: +46 8 440 58 80

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
+46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Markaryd och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Bactiguard är inne i ett mycket expansivt skede. Vi har utvecklat vår produktportfölj och framgångsrikt etablerat distributörer i Asien, Mellanöstern, Sydamerika och södra Afrika. Vi flyttar nu fokus till att stärka vår marknads- och försäljningsorganisation för att öka försäljningen.
Johan Rugfelt VD Bactiguard
Erik Düring har mångårig, internationell erfarenhet från medicinteknikbranschen. Med Erik som försäljningschef för Europa stärker vi vår kompetens och kan på allvar börja bearbeta den svenska och europeiska marknaden.
Johan Rugfelt VD Bactiguard