Näringsministern inviger Bactiguards nya huvudkontor

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun och inviger Bactiguards nya huvudkontor den 23 mars kl 16.00.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Botkyrka kommun den 23 mars och tas emot av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (s). Näringsministern kommer att bjudas på en temperaturmätare och ett tvärsnitt av näringslivsklimat och företagande i Botkyrka. Besöket avslutas med en officiell invigning av medicinteknikföretaget Bactiguards nya huvudkontor och produktionsanläggning. 

Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka”, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som jobbar för att förhindra vårdrelaterade infektioner genom att utveckla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Produktion sker i anläggningen i Botkyrka och bemannas av medarbetare från Samhall. 

”Vi är stolta över vårt samarbete med Bactiguard och att vi ges möjligheten att bemanna produktion av högkvalificerad medicinteknisk utrustning", säger Monica Lingegård, VD för Samhall. 

Vi vill bidra till en livskraftig life science industri i Sverige, som bygger på dynamik och samverkan mellan näringslivet, akademin, sjukvården och politiken, därför är den lokala förankringen och samarbetet viktigt ", säger Christian Kinch, VD för Bactiguard, som nu flyttat hem produktion och samlat alla funktioner i den nya anläggningen i Botkyrka.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: +46 708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 70 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Citat

Vi är stolta över att Bactiguard finns i Botkyrka kommun. Vi jobbar aktivt med att Bactiguard ska få fler grannar och att det skapas ett life science kluster i Botkyrka
Ebba Östlin (s) kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun