Niels Christiansen utsedd till ny VD i Bactiguard

Styrelsen för Bactiguard har utsett Niels Christiansen till ny VD. Niels Christiansen har lång erfarenhet från olika positioner inom medicinteknik-, life science och energibranschen. Han kommer närmast från rollen som VD för HemoCue AB och tillträder sin nya befattning i Bactiguard den 16 mars. Johan Rugfelt kommer då att återgå till sin tidigare befattning som Chief Operating Officer (COO).

Rekryteringsprocessen inleddes i samband med att Johan Rugfelt i december informerade styrelsens ordförande om att han önskade lämna VD-rollen i Bactiguard. Han kommer i samband med att Niels Christiansen tillträder som VD att återgå till sin tidigare befattning som Chief Operating Officer (COO) i bolaget.

Styrelsens kravspecifikation på den nya VDn har varit goda ledaregenskaper, erfarenhet av att utveckla verksamheter och generera stark tillväxt, att agera i en internationell, börsnoterad miljö och tidigare erfarenhet av medicinteknik- eller life science branschen.

“Jag är mycket glad över rekrytering av Niels Christiansen till Bactiguard. Bolaget befinner sig i en uppbyggnads- och tillväxtfas och Niels har många års erfarenhet av att driva utveckling i både stora börsbolag som Siemens och tillväxtbolag som HemoCue. Han har visat en förmåga att framgångsrikt leda organisationer i förändring och generera tillväxt i en internationell miljö”, säger Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard.

”I och med att Johan Rugfelt nu återgår till sin roll som COO säkerställer vi viktig kontinuitet i bolaget i ett läge där Johans privata situation inte gör det möjligt för honom att fortsätta som VD”, fortsätter Christian Kinch.

”Bactiguards teknologi räddar liv och det är en viktig drivkraft för mig. Vårdrelaterade infektioner och spridningen av multiresistenta bakterier är stora samhällsproblem, som Bactiguard hjälper till att förebygga. Jag är därför stolt över möjligheten att få leda bolaget i den expansionsfas som ligger framför oss”, säger Niels Christiansen.

Niels Christiansen är 54 år och var VD för HemoCue AB mellan 2008 och 2014. Dessförinnan var han anställd i Siemens AG i mer än 20 år i olika VD-funktioner, samt i chefsbefattningar inom R&D, försäljning, marknadsföring, strategi och affärsutveckling, i både medicinteknik- och energisektorn.

Han har en Bachelor of Engineering från Danmarks Tekniske Universitet och en Master of Business Administration från Rutgers University, New Jersey.


Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-02-11, kl. 08:00


För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, TF Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör
mobil: +46 722 262 328, email: cecilia.edstrom@bactiguard.se


Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket glad över rekrytering av Niels Christiansen till Bactiguard. Bolaget befinner sig i en uppbyggnads- och tillväxtfas och Niels har många års erfarenhet av att driva utveckling i både stora börsbolag som Siemens och tillväxtbolag som HemoCue. Han har visat en förmåga att framgångsrikt leda organisationer i förändring och generera tillväxt i en internationell miljö.
Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard
I och med att Johan Rugfelt nu återgår till sin roll som COO säkerställer vi viktig kontinuitet i bolaget i ett läge där Johans privata situation inte gör det möjligt för honom att fortsätta som VD.
Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard
Bactiguards teknologi räddar liv och det är en viktig drivkraft för mig. Vårdrelaterade infektioner och spridningen av multiresistenta bakterier är stora samhällsproblem, som Bactiguard hjälper till att förebygga. Jag är därför stolt över möjligheten att få leda bolaget i den expansionsfas som ligger framför oss.
Niels Christiansen