Bactiguard expanderar i Europa

Bactiguard etablerar sig i Portugal genom ett exklusivt distributörsavtal med Socime Medical Ltd, omfattande hela portföljen av infektionshämmande produkter.

”Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den riktningen”, säger VD Johan Rugfelt.

Genom detta avtal expanderar Bactiguard marknadsnärvaron till 51 länder globalt. Tidigare i det andra kvartalet ingicks ett distributörsavtal för Iran.

Portugal har 10,6 miljoner invånare och kostnaden för sjukvård uppgår till nära 10 procent av BNP. Cirka 11 procent av alla patienter på portugisiska sjukhus drabbas av vårdrelaterade infektioner och förekomsten av multiresistenta bakterier är ett växande problem, på samma sätt som i övriga världen. Att implementera preventiva lösningar för att motverka dessa problem är därför av stor vikt.

Den portugisiska marknaden för produkter inom Bactiguards fokusområde: urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrachealtuber uppgår idag till cirka 6 miljoner Euro per år.

”Socime Medical började marknadsföra och distribuera medicinsk och kirurgisk utrustning 1997, inom hjärnkirurgi och kardiologi. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet genom att finna de bästa produkterna och lösningarna för att möta hälsoutmaningarna i Portugal.

Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att säkerställa tillförlitligheten hos de produkter vi levererar. Vi ser därför fram emot att introducera Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter på den portugisiska marknaden”, säger Paulo Amaro ägare till Socime Medical Ltd.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Edström - Kommunikationsdirektör
cecilia.edstrom@bactiguard.se
+46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med behandlade katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i EU, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Företaget omsatte 2013  ca 130 MSEK och har ca 60 anställda med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Citat

Att expandera vår marknadsnärvaro i Europa är en viktig del av Bactiguards strategi. Genom att etablera oss på den portugisiska marknaden tar vi ett viktigt steg i den riktningen.
Johan Rugfelt VD
Socime Medical började marknadsföra och distribuera medicinsk och kirurgisk utrustning 1997, inom hjärnkirurgi och kardiologi. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet genom att finna de bästa produkterna och lösningarna för att möta hälsoutmaningarna i Portugal.
Paulo Amaro, owner of Socime Medical Ltd
Vi väljer våra leverantörer med omsorg för att säkerställa tillförlitligheten hos de produkter vi levererar. Vi ser därför fram emot att introducera Bactiguards portfölj av infektionshämmande produkter på den portugisiska marknaden.
Paulo Amaro, owner of Socime Medical Ltd