Produktgodkännande öppnar dörren till Kina

Produktgodkännandet av Bactiguards urinvägskatetrar för infektionsprevention i Kina är nu klart, meddelar China Food and Drug Administration (CFDA). Därmed öppnas dörren till en av de största och snabbast växande marknaderna i världen.

”Fantastiskt, äntligen ett genombrott för Bactiguard i Kina. Vi påbörjade arbetet med registreringsprocessen hos CFDA redan 2011, så det här godkännandet har vi väntat på i över fyra år”, säger VD Christian Kinch och fortsätter:

”Nu kan vi på allvar börja bearbeta en av världens största marknader tillsammans med vår kinesiska partner Jian An, som tillsammans med oss väntat på detta genombrott”.

China Food and Drug Administration (CFDA) har meddelat att man ger regulatoriskt godkännande för Bactiguards urinvägskateter, Bactiguard Infection Protection Foley. Klartecknet från CFDA är ett viktigt genombrott för Bactiguard och öppnar upp en av de största och snabbast växande marknaderna i världen. Den kinesiska marknaden för foleykatetrar uppskattas till mer än 50 miljoner enheter per år och är stadigt växande.

Redan år 2011 ingick Bactiguard ett distributionsavtal med kinesiska Jian An Pharmaceutical som har över 2 000 försäljare och 5 000 sjukhus som kunder över hela Kina. Efter lång väntan på det regulatoriska godkännandet ser de nu fram emot att börja bearbeta den kinesiska marknaden.

”Bactiguard har en kliniskt beprövad lösning för att förhindra vårdrelaterade infektioner, som har mycket stor potential på den kinesiska marknaden. Vi har ambitionen att ta en avsevärd marknadsandel för foleykatetrar i Kina och är nu klara att inleda försäljningen till de kinesiska sjukhusen”, säger Jian Ans VD Zhangyi Zhan.

Sjukvårdsrelaterade infektioner är ett globalt problem och idag den tredje största dödsorsaken i västvärlden. I Kina är problemet starkt växande och en stor utmaning. Kinesiska företrädare har uttalat en strategi för att minska antibiotikaanvändningen, vilket innebär att det krävs omfattande insatser för att förebygga infektioner. Bactiguards infektionshämmande lösning blir därför en naturlig del i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-01-04, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Prenumerera

Citat

Nu kan vi på allvar börja bearbeta en av världens största marknader tillsammans med vår kinesiska partner Jian An, som tillsammans med oss väntat på detta genombrott
Christian Kinch, Bactiguards VD
Bactiguard har en kliniskt beprövad lösning för att förhindra vårdrelaterade infektioner, som har mycket stor potential på den kinesiska marknaden. Vi har ambitionen att ta en avsevärd marknadsandel för Foleykatetrar i Kina och är nu klara att inleda försäljningen till de kinesiska sjukhusen
Zhangyi Zhan, VD Jian Ans