Stororder från Indien

Bactiguard har mottagit en order från Indien om cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar. Samtidigt har den planerade kliniska studien i landet inletts. 

Den första ordern från Indien omfattar cirka 50 000 infektionshämmande urinvägskatetrar (BIP Foleys) och genererar direktförsäljningsintäkter om knappt 2 miljoner kronor i samband med produktleverans.

- Vi är mycket glada över att vi nu på allvar kan börja bearbeta den indiska marknaden. Problemet med vårdrelaterade infektioner är mycket stort och antibiotikakonsumtionen i Indien är den högsta i världen, vilket lett till en hög andel multiresistenta bakterier. Det innebär att behovet av förebyggande åtgärder är akut, säger Cecilia Edström, Director of Sales & New Business.

Parallellt med detta inleds även den planerade kliniska studien, som omfattar totalt 1 000 indiska patienter. Studien genomförs vid sex välrenommerade sjukhus i olika delar av landet och kommer att vara ett värdefullt marknadsföringsverktyg i bearbetningen av den indiska marknaden.

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-12-09, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulrika Berglund, Head of External Affairs, mobil: 46 708 800 407

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Vi är mycket glada över att vi nu på allvar kan börja bearbeta den indiska marknaden. Problemet med vårdrelaterade infektioner är mycket stort och antibiotikakonsumtionen i Indien är den högsta i världen, vilket lett till en hög andel multiresistenta bakterier. Det innebär att behovet av förebyggande åtgärder är akut.
Cecilia Edström