Bactiguard donerar infektionsprevention till Kina

Report this content

I kampen mot Coronaviruset donerar Bactiguard infektionsförebyggande produkter till kinesiska sjukhus, till ett marknadsvärde av drygt 2 miljoner kronor.

”För att bidra i kampen mot det nya coronaviruset (covid-19) och skydda de mest allvarligt sjuka patienterna donerar vi produkter ur Bactiguards och Vigilenz kombinerade sortiment till Kina”, säger Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD.

”Hydrocyn aqua är en vattenbaserad produkt som dödar bakterier, svampar och virus på några sekunder utan att skada eller irritera kroppen. På tidigare varianter av coronavirus har den visat sig ha en kraftigt avdödande effekt och kan därmed vara mycket användbar i förebyggande syfte för både för allmänheten och vårdpersonal. Bactiguards infektionsförebyggande katetrar skyddar i sin tur patienter mot de bakterieinfektioner som ofta blir komplikationer av virusinfektioner”, fortsätter Stefan Grass.

HYDROCYN aqua® är en pH-neutral och vattenbaserad produkt som, till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte är irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Den aktiva substansen är hypoklorsyra (HOCl) som dödar bakterier, svampar och virus inom några sekunder. HYDROCYN aqua® ingår efter förvärvet av Vigilenz i Bactiguards sortiment och det är dokumenterat att produkten dödar 99,9 % av tidigare varianter av Coronavirus inom 15–30 sekunder.

HYDROCYN aqua® är CE-märkt (godkänt i EU) och godkänt av FDA i USA.

Bactiguard utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Vid virusinfektioner är kroppens immunförsvar under stress och därmed ökar risken för sekundära bakteriella infektioner. Bactiguards unika ytskikt förebygger att bakterier och andra mikrober fäster på ytan av till exempel katetrar, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

Nyligen fullföljde Bactiguard förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention, där HYDROCYN aqua® ingår som en viktig del av sortimentet.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, mobil: +46 72 226 23 28
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: