Bactiguard etablerar nytt partnerskap i Indien

Bactiguard har ingått ett partnerskap med Neon Laboratories Limited ("Neon") för norra, västra och östra delen av Indien, som täcker majoriteten av den indiska befolkningen.

Neon är en familjeägd tillverkare och distributör av läkemedel och medicintekniska produkter, med en omsättning på över 85 miljoner dollar. Företaget startade sin verksamhet 1982, är baserat i Mumbai och täcker hela landet. Neon är ledande inom narkosläkemedel i Indien och producerar även läkemedel för intensivvård och onkologi. På senare tid har portföljen utökats med medicintekniska produkter.

"Neon har en stark ställning inom anestesi-, onkologi- och intensivvård i hela landet och portföljen har utökats med medicintekniska produkter som tillgodoser behoven hos samma patientgrupper. Med detta fokus och mer än 80 säljare för medicintekniska produkter över hela landet är vi övertygade om att de har den kompetens och de resurser som krävs för att erbjuda avancerade infektions-förebyggande lösningar och stärka Bactiguards position i Indien", säger Cecilia Edström, CFO.

 "Vårdrelaterade infektioner är frekventa i Indien och antibiotikaresistensen ett växande problem, särskilt för allvarligt sjuka patienter. Vi vill erbjuda kvalitetsprodukter och är övertygade om att Bactiguard-teknologin kommer att förändra marknadsdynamiken inom infektionsprevention för intensivvården. Därför är vi väldigt entusiastiska över framtidsutsikterna för detta samarbete, säger Abhay Jain, Director Neon Laboratories Ltd.

Bactiguards urinkateter (BIP Foley catheter) för infektionsprevention lanserades i Indien i början av 2016 och i augusti i år godkände Ministry of Health & Family Welfare Bactiguards centrala venkateter (BIP CVC). Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektions-prevention på en av de största och snabbast växande marknaderna i världen.

Sedan tidigare har Bactiguard en distributör för södra delen av Indien och kommer i och med samarbetet med Neon därmed att täcka merparten av landets befolkning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se