Bactiguard expanderar i Mellanöstern

Bactiguard tecknar distributörsavtal och ingår partnerskap med Heal Pharma för Egypten. Produktregistreringsprocessen har inletts och lanseringen planeras till andra kvartalet 2017.

”Egypten är det folkrikaste landet i arabvärlden, med stora utmaningar inom sjukvårdssektorn. Vi är övertygade om att Bactiguards portfölj av produkter och tjänster för att förebygga vårdrelaterade infektioner, kombinerat med vår partners omfattande nätverk och kompetens kommer att göra denna marknad till en av de största i regionen inom några år”, säger Christian Kinch, VD.

”Vi ser fram emot partnerskapet med Bactiguard. Deras innovativa teknologi uppfyller ett tydligt behov på marknaden, där en av de största utmaningarna är allvarliga infektioner i kombination med omfattande användning av antibiotika. Genom att erbjuda en lösning som förebygger infektioner kan vi öka patientsäkerheten, minska användningen av antibiotika och korta behandlingstiderna och på så sätt öka effektiviteten i sjukvårdssystemet”, säger Dr Mohamed Khalifa, ordförande i Heal Pharma. 

Egypten är det folkrikaste landet i Nordafrika och Mellanöstern, med en befolkning på cirka 90 miljoner invånare. Heal Pharma, med bas i Kairo, täcker hela landet och grundades 2008 av Dr Mohamed Khalifa.

Avtalet undertecknades i närvaro av den svenska Ambassadören för Förenade Arabemiraten, Jan Thesleff och Niclas Jacobson från Socialdepartementet i samband med Arab Health, som denna vecka pågår i Dubai. Bactiguard närvarar med en egen personal och monter för tionde året i rad på denna internationella branschmässa. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Cecilia Edström, SVP Sales & New business , mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicintekniskt företag med global närvaro, som erbjuder en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, bidrar vi till att minska användningen av antibiotika och spridningen av multiresistenta bakterier, som är ett växande problem världen över. Vi räddar liv, höjer patientsäkerheten och sparar därigenom avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi är välbeprövad, säker och patientvänlig och består av ett tunt ytskikt av ädelmetaller som motverkar att bakterier fäster och växer. Ytskiktet kan appliceras på i stort sett alla medicintekniska produkter. Urinvägskatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan och företaget har även en egen produktportfölj som består av urinvägskatetrar, centrala venkatetrar och endotrakealtuber. Bactiguard är ett tillväxtbolag med fokus på Europa, Mellanöstern, Asien, och Latinamerika. Företaget har omkring 60 medarbetare runt om i världen, främst på huvudkontoret i Stockholm och produktionsanläggningen i Malaysia och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera

Media

Media