Bactiguard får miljonstöd från Vinnova för utveckling av vaskulära stentar

I samarbete med forskare vid Karolinska Institutet har Bactiguard tilldelats forskningsbidrag på 1,5 miljoner kronor för utveckling av ädelmetallbelagda stentar. Syftet med projektet är att minska risken för trombos i samband med interventioner i blodbanan.

”Stentar räddar liv och används både vid akuta sjukdomstillstånd och i förebyggande syfte, till exempel vid hjärtinfarkt och stroke. Samtidigt medför behandlingen en kraftigt ökad risk för trombosbildning (blodpropp) i stentet, som idag hanteras genom att patienten får dubbla doser blodförtunnande läkemedel under flera månaders tid. Det leder i sin tur till ökad risk för blödningar och mag-tarmkomplikationer”, säger Professor Staffan Holmin som leder forskargruppen på Karolinska Institutet.

”Genom att ytbehandla stentarna med Bactiguards teknologi hoppas vi kunna reducera risken för trombosbildning i stentet under den akuta- och subakuta perioden och därmed minska behovet av läkemedel. Det skulle i sin tur leda till färre komplikationer och minskat lidande för patienterna och göra det möjligt att på ett säkrare sätt genomföra följdingrepp under sjukdomsperioden. Dessa följdingrepp är idag förenade med stor risk eftersom patienten står på blodförtunnande läkemedel, vilket ökar risken för blödningar,” fortsätter Staffan Holmin.

Stentar används när blodkärl i hjärtat eller nervsystemet behöver vidgas för att blodet ska kunna passera fritt. De används både vid akuta sjukdomstillstånd och i förebyggande syfte vid till exempel; förträngningar i hjärtats kranskärl för att undvika hjärtinfarkt, kärlförträngningar i hjärnans och halsens kärl för att minska risken för stroke och vid aneurysm i hjärnans kärl för att förhindra hjärnblödningar.

Efter ingreppet får patienten höga doser och kombinationer av läkemedel som dämpar trombocytaktiveringen, vilket i sin tur ökar blödningsbenägenheten. Stenten består av metalltrådar där blodplättar fäster inom några minuter efter ingreppet, med risk för att tromboser bildas och leder till allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt eller stroke. Tromberna som bildas i stentet kan även lossna, åka iväg med blodströmmen och stänga kärl vilket kan orsaka infarkter. Efter cirka 6 – 12 månader har den omkringliggande vävnaden täckt stentet och risken för trombos minskar.

Bactiguards projekt avseende reduktion av trombosrisk vid ädelmetallbeläggning av stentar (ÄDELSTENT), tilldelades nyligen1,5 miljoner kronor i forskningsbidrag från Vinnova. Bidraget gör det möjligt att genomföra avancerade experiment för att studera både effektiviteten och säkerheten i metoden.

16 projekt som verkar för en bättre hälsa fick nyligen besked om att de får dela på drygt 41 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. Konkurrensen var hård - 122 projekt ansökte om medel, 106 gick vidare till bedömning och 16 valdes slutligen ut, varav Bactiguards projekt i samarbete med Professor Staffan Holmins forskargrupp var ett.

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri, inom ramen för de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Syftet är att bidra till förbättrad hälsa, ökad hållbar tillväxt i Sverige och stärkt internationell konkurrenskraft.

Projekten som finansieras i ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” ska baseras på lösningar som är nyskapande och kan utvecklas till nya innovationer. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar. De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar.


Professor Staffan Holmin
Staffan Holmin är professor i klinisk neuroimaging vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och överläkare i neuroradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Hans forskning fokuserar bland annat på hur mikrokateterteknik i kombination med olika avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla stroke och andra allvarliga sjukdomar.

Swelife
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovations-program som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Medtech4Health
Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicinteknisk industrin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se