Bactiguard går in i Kanada

Bactiguard har ingått partnerskap med HANSAmed Limited (HANSAmed). Processen för att erhålla regulatoriskt godkännande (MDSAP) och kanadensisk produktregistrering för BIP-portföljen kommer att finansieras av HANSAmed och förväntas vara klart inom 2 år. 

Kanada har en befolkning på 37 miljoner invånare och det kanadensiska sjukvårdssystemet har många likheter med europeiska länder, där sjukvården i huvudsak är skattefinansierad. Lokala och regionala sjukvårdsförsäkringar säkerställer att alla kanadensiska invånare har tillgång till den vård de behöver utan att behöva betala. Kompletterande sjukförsäkringar tillhandahålls av de flesta arbetsgivare för att täcka kostnader som inte är statligt finansierade.

"Vi har hittat en väldigt bra partner i HANSAmed – som har stor regulatorisk kompetens och ambitionen att växa på marknaden genom att addera värde i form av infektionsprevention. HANSAmed och deras strategiska långsiktighet innebär att vi är väl positionerade för att lyckas på den kanadensiska marknaden", säger Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing på Bactiguard.

"HANSAmed har starkt fokus på tillväxt baserat på att hitta rätt partner. Vi är glada över samarbetet med Bactiguard eftersom vi ser ett ökat behov av infektionsprevention i ljuset av den växande antibiotikaresistensen. Genom att kombinera vår lokala expertis med Bactiguards innovativa lösning är jag övertygad om att vi har ett vinnande koncept”, säger Maik Rehfeldt, VD för HANSAmed.

Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för hela Bactiguards infektionsförebyggande BIP-portfölj med produkter för urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard och HANSAmed investerar båda i samarbetet, vilket innebär att HANSAmed finansierar registreringskostnaderna för MDSAP, som beräknas uppgå till ca 80 000 CAD. Efter registreringsgodkännande kommer Bactiguard leverera produkter till ett motsvarande värde, dvs ca 550 000 SEK.

Att erhålla MDSAP godkännande ger inte bara access till den kanadensiska marknaden och dess 37 miljoner invånare, det öppnar också upp möjligheten att lansera BIP-portföljen i andra länder som Australien och Japan. Det lever också upp till framtida registreringskrav i Brasilien.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO Bactiguard, mobil: +46 72 226 23 28
Maik Rehfeldt, VD HANSAmed, mobil: +1 905 399 2224

Om HANSAmed Limited
HANSAmed Limited grundades 1996 och är en specialiserad distributör av läkemedel och medicinteknisk utrustning inom det kanadensiska dentalområdet. Fokus ligger på att kunna tillgodose de utbildningsspecifika och produktrelaterade behov som finns hos oral- och maxillofacialkirurger, periodontister, allmänläkare och hygienpersonal. HANSAmeds Health Canada-licenser omfattar DEL, MDEL och NHP för import, grossistverksamhet och distribution av läkemedel och medicinteknik, samt möjlighet att paketera och märka om. De senaste åren har HANSAmed utvidgat sin verksamhet till att även omfatta sjukvård. För att öka tillväxten inom detta affärsområde satsar bolaget på en portfölj med nya specialistprodukter.

För mer information: www.hansamed.net

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera