Bactiguard inleder utvecklingssamarbete inom dentalområdet

Report this content

Bactiguard tecknade idag avtal om att inleda ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet, ett nytt applikationsområde för Bactiguards teknologi.

Den initiala utvecklingsfasen, som förväntas pågå cirka ett år, kan generera 0,9 miljoner USD i utvecklings- och milstolperelaterade intäkter för Bactiguard. Därefter kan partnerskapet utvecklas till ett licensavtal, med villkorade milstolperelaterade betalningar på 1,1 miljoner USD kopplade till regulatoriska godkännanden. I likhet med Bactiguards nuvarande licensavtal skulle ett avtal med Dentsply Sirona även generera royalties på försäljningsintäkterna efter kommersialisering.

"Vi är mycket glada och stolta över samarbetet med ett ledande företag inom dentalområdet. För ungefär en månad sedan utökade vi vårt licenssamarbete inom ortopedi och vi tar redan nästa steg in på dentalområdet, ett annat av våra sex fokusområden”, säger Anders Göransson, VD.

"Den nya affären är en inkörsport till den växande dentalmarknaden och vi är övertygade om att Bactiguards unika teknologi kommer att skapa stort mervärde. Med tanke på att dentalmarknaden är av stort strategiskt intresse för oss har vi redan fler typer av produkter på gång som kommer att bidra till ökad patientsäkerhet och bättre infektionsprevention”, säger Carl Johan Fredin, Chief Licensing Officer.

Utvecklingssamarbetet inriktas initialt på ett segment av dentalmarknaden som enligt Clarivate, Millennium Research Group inc värderades till 1,2 miljarder USD 2020.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08, kl. 15.58.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Johan Fredin, Chief Licensing Officer, mobil +46 73 525 72 26

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com