Bactiguard lanserar Hydrocyn aqua i Grekland

Report this content

Bactiguard fortsätter lanseringen av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) på den europeiska marknaden genom att ingå ett nytt partnerskap med Lifecyn S.A. (Lifecyn) i Grekland. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards Hydrocyn-sortiment med produkter för desinfektion och sårvård.

”Att lansera Hydrocyn-sortimentet i Grekland är en viktig milstolpe. Detta är den första europeiska lanseringen sedan vi introducerade Hydrocyn på den svenska marknaden förra året. Lifecyn har dokumenterad och gedigen erfarenhet av att marknadsföra premiumprodukter till konsumentmarknaden. Det är en av anledningarna till att vi valde Grekland som första marknad för vår europeiska expansion och jag är övertygad om att det kommer att bli fler”, säger Cecilia Edström, VD.

Hydrocyn® aqua ingår i Bactiguards portfölj av infektionsförebyggande produkter sedan förvärvet av Vigilenz i början av 2020. Hydrocyn lanserades i Sverige i mars 2020 och nu fortsätter lanseringen med fokus på Europa, Mellanöstern, Indien och Sydostasien.

Hydrocyn är en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt de flesta virus, bakterier och svampar som orsakar infektioner utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt.

Lifecyn är ett privatägt företag inriktat på att förse konsumenter med innovativa, vetenskapligt dokumenterade produkter och sårvårdslösningar. Företaget har lång erfarenhet av den grekiska och andra europeiska marknader, med en distributionskapacitet som täcker hela landet. Lifecyn fokuserar på premiumprodukter för konsumentvård som främjar människors säkerhet, hälsa och personliga välbefinnande.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Taggar: