Bactiguard rekryterar erfaren Chief Medical and Technology Officer

Report this content

Stefan Grass med mångårig klinisk erfarenhet som läkare och forskare, kombinerat med ledande befattningar i läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Medical and Technology Officer. Han tillträder befattningen i oktober 2019 och kommer att rapportera till VD.

”Stefan Grass har som läkare och forskare med specialistkompetens inom anestesi- och intensivvård stor erfarenhet av den produktportfölj Bactiguard erbjuder och de komplikationer vårdrelaterade infektioner leder till, både för patienter och vårdgivare. Han är genuint utvecklingsorienterad och valde efter ett antal intensiva år i vården att ta en roll som medicinsk chef i läkemedelsindustrin.

Kombinationen av klinisk, forskningsrelaterad och kommersiell erfarenhet gör honom som klippt och skuren för den nya rollen i Bactiguards ledning och det är med glädje jag hälsar honom välkommen,” säger Christian Kinch, VD.

Stefan Grass har en läkarexamen från Karolinska Institutet och specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Han har en doktorsexamen i neurofysiologi, med fokus på smärta från Karolinska Universitetssjukhuset och har bland annat varit verksam vid thorax-kliniken.

Sedan 2011 har Stefan Grass ingått i den nordiska ledningsgruppen för CSL Behring med ansvar för Medical Affairs och Market Access.

Stefan Grass är 47 år och tillträder sin befattning i mitten av oktober, med ansvar för Bactiguards globala kliniska aktiviteter. Han kommer också att vara delaktig i utvecklingen och marknadsföringen av bolagets infektionsförebyggande produktportfölj och nya licensaffärer inom olika terapiområden.

I rollen som Chief Medical and Technology Officer kommer Stefan Grass att rapportera till VD och ingå i Bactiguards företagsledning.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO, mobil: +46 72 226 23 28

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: