Bactiguard rekryterar global försäljningschef från Straumann

Report this content

Peter Rådqvist med mångårig internationell erfarenhet från ledande företag och befattningar inom MedTech, har rekryterats till rollen som global försäljningschef. Peter kommer senast från Straumann, tillträder sin nya befattning 1 februari och kommer att rapportera till VD.

”Peter Rådqvist har en spännande och bred internationell ledarerfarenhet från ledande globala MedTech-företag, nu senast Straumann. Han är en driven säljchef, med djupgående kunskap om marknaden och kommer att tillföra både strategisk och operationell kompetens i uppdraget att leda Bactiguards säljorganisation”, säger Cecilia Edström, VD.

”I sina tidigare roller har Peter visat förmåga att hantera komplexa affärsutmaningar, etablera starka relationer med kunder och partners, motivera medarbetare och skapa lönsam tillväxt. Därför är jag väldigt glad över att kunna välkomna honom till Bactiguard”, fortsätter Cecilia Edström.

”Jag ser verkligen fram emot att påbörja denna resa och bli en del av Bactiguards framtida utveckling. Produktportföljen ligger helt rätt i tiden med ett ökat globalt medvetande och fokus på infektionsprevention hos både vårdgivare och allmänheten. Jag ser många intressanta affärsmöjligheter, både för Bactiguards egen produktportfölj och nya licensapplikationer”, säger Peter Rådqvist.

Peter Rådqvist är 53 år och har framgångsrikt lett och utvecklat säljorganisationer i ledande MedTech-företag, primärt inom dentalområdet. Han är marknadsekonom i botten och kommer senast från en global roll med ansvar för utveckling av serviceorganisationen inom schweiziska Straumann, ledande inom dentalimplantat. Dessförinnan arbetade han under många år på Biomet 3i (nu del av Zimmer Biomet) och på Dentsply.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD, telefon: +46 8 440 58 80

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri och pH-neutral produktlinje som innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp utan att irritera eller vara retande för huden eller kroppen i övrigt.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bactiguard har cirka 180 medarbetare runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Taggar: