Bactiguard sluter avtal med ytterligare en ledande svensk apotekskedja

Report this content

Bactiguard utökar närvaron på marknaden för egenvårdsprodukter genom ett nytt avtal med en ledande svensk apotekskedja. Avtalet omfattar både Bactiguards alkoholfria desinfektion Hydrocyn och ett nytt sårvårdssortiment.

”Avtalet med Apotek Hjärtat innebär att våra produkter kommer finnas i ytterligare en försäljningskanal och därmed bli mer tillgängliga för konsumenter. Den effektiva och alkoholfria desinfektionen Hydrocyn finns sedan tidigare på apoteket.se, apotea.se och meds.se. Att nu Apotek Hjärtat tar in både den och vårt nya sårvårdssortiment ser vi som en viktig milstolpe och kvalitetsstämpel,” säger Andreas Wallgren, General Manager Nordics.

Andelen egenvård som säljs online förväntas fortsätta öka till följd av det förändrade köpbeteende som pandemin drivit fram. Apoteket och Apotek Hjärtat är marknadsledare på nätet och tillsammans med Apotea och Meds står de för ca 65% av försäljningen av egenvårdssegmentet1.

Bactiguards nya sårvårdssortiment

Bactiguards sårvårdssortiment består av en alkoholfri, pH-neutral och vattenbaserad produktlinje som kan användas av såväl barn som vuxna. Produkterna är biokompatibla, vilket innebär att de inte är irriterande eller retande för huden eller annan vävnad. De innehåller hypoklorsyra, samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Det innebär att produkterna varken luktar starkt eller svider på huden, men effektivt dödar de flesta virus, bakterier och svamp som orsakar infektioner, bland annat det nya coronaviruset SARS-CoV-2.2

Läs mer om Bactiguards alkoholfria desinfektion >>>
Läs mer om Bactiguards sårvårdssortiment >>>

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petra Kaur, Chief Marketing and Communication Officer, mobil +46 79 304 96 36

 

Referenser:
1. http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/2020/05/SVAP-Apoteksf%C3%B6reningen_%C3%A5rsrapport-2020_korr05-1.pdf
2. I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tester genomförts med Hydrocyn aqua på en viruskultur av det nya coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19. Resultatet visade att 99,98 % av viruspartiklarna avdödades och var därrmed inte smittsamma.

 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Taggar: