Bactiguard tilldelades EU-bidrag för luftbro

Report this content

Bactiguard har beviljats ett EU-bidrag på 1,4 miljoner kronor för den luftbro som etablerades för transport av skyddsutrustning och desinfektionsmedel från Asien till Europa i samband med covid-19 pandemins utbrott. Bidraget har oavkortat gått till Bactiguards partner Svenskt Industriflyg som kompensation för deras merkostnader.

Den snabba spridningen av covid-19 pandemin ledde i våras till att ett stort antal länder stängde sina gränser och den reguljära transportkapaciteten försvann när flygbolagen ställde in rutter och avgångar. Sjukvården drabbades hårt och det uppstod ett akut behov av medicinsk skyddsutrustning. Av den anledningen etablerade Bactiguard tillsammans med Svenskt Industriflyg snabbt en luftbro som säkerställde fortsatta transporter av skyddsutrustning och desinfektionsmedel.

Kostnaderna för den privata luftbron har varit höga och Bactiguard ansökte därför om EU-bidrag under det program som etablerades för transporter av medicintekniska produkter, för att bemöta den akuta covid-19-situationen.

Ansökan beviljades precis innan årsskiftet och har nu betalats ut. Bidraget täcker långt ifrån hela merkostnaden för luftbron och enligt den överenskommelse som träffades när luftbron etablerades har bidraget i sin helhet gått till Svenskt Industriflyg.


För ytterligare information vänligen kontakta: 
Gabriella Caracciolo, CFO och vice vd, mobil +46 72 141 62 49
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD.

I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden.

Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com