Bactiguard vinner upphandling i Västra Götaland

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Västra Götalandsregionen (VGR), som möjliggör för sluten- och öppenvården samt regionens 49 kommuner att beställa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar. Kontraktet är ett ramavtal, gäller i 2 år och kan förlängas med ytterligare 2 år. 

”Vi är väldigt glada att även VGR väljer att inkludera infektionsprevention i form av våra urinkatetrar i sitt upphandlade sortiment. Tidigare i år har vi slutit avtal med Stockholms Läns Landsting, Region Skåne och Landstinget i Värmland, så nu täcker vi majoriteten av landet. Att de tre största landstingen i Sverige har upphandlat Bactiguards produkter är en kvalitetsstämpel som vi är stolta över”, säger Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing.

”Liksom avtalen i Stockholm och Skåne omfattar upphandlingen både patienter som behandlas på sjukhus och långtidskateteriserade patienter som besöker vårdcentraler och kommunala sjukvårdsinrättningar. Det gör att patienterna kan fortsätta med Bactiguards katetrar även när de skrivits ut från sjukhuset”, förklarar Nina Nilsson.

Kontraktet löper i två år från 1 april 2018 och avser urinkatetern BIP Foley Catheter Silicone. I enlighet med upphandlingslagstiftningen kommer den upphandlande myndigheten att teckna det formella avtalet när den s.k. avtalsspärren löper ut den
6 november, 2017.

Bactiguards produkter finns idag upphandlade i följande regioner/landsting i Sverige: Stockholm, Skåne, Värmland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland och nu också Västra Götaland.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nina Nilsson, SVP Sales and Marketing, Mobil: +46 70 214 87 49 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se