Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Hongkong

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar för infektionsprevention i Hongkong är klart, meddelar Medical Device Control Office. Hongkong är en liten, men strategiskt viktig marknad eftersom den fungerar som referens för nya godkännanden och marknadsacceptans i grannlandet Kina. 

Medical Device Control Office i Hongkong, har meddelat att man ger regulatoriskt godkännande för Bactiguards infektionshämmande centrala venkatetrar för infektionsprevention (BIP CVC). Godkännandet kommer långt tidigare än förväntat. Därmed kommer Bactiguard att kunna påbörja marknadsföringsaktiviteterna 8-9 månader tidigare än planerat.

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Hongkong för infektionshämmande urinkatetrar (BIP Foley) och påbörjade försäljningen 2016. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv infektionsprevention till sjukhusen i Hongkong

Det läggs allt större fokus på att förebygga kateterrelaterade infektioner, särskilt inom intensiv- och cancervården där flertalet patienter är infektionskänsliga och behandlas med hjälp av centrala venkatetrar.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]. Dessa sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar då lidande för patienterna samt ökad dödlighet och förhöjda sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomsten av multiresistenta bakterier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rugfelt, COO, mobil +46 708 724 739


[1] Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. I Bactiguards produktportfölj finns också Hydrocyn® aqua, en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Hydrocyn dödar effektivt virus, bakterier och svamp samtidigt som den är biokompatibel, pH-neutral och vävnadsvänlig. Det verksamma ämnet hypoklorsyra är samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 180 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktions-anläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com