Bactiguards urinkatetrar inkluderas i det nederländska ersättningssystemet

Report this content

Bactiguards kvarliggande urinkatetrar (Foleys) är nu godkända i det nederländska ersättningssystemet, vilket innebär att vårdgivare inom hemsjukvården kan förse patienter med Bactiguards infektionsförebyggande produkter och förbättra deras livskvalitet.

För att kunna sälja medicintekniska produkter till de nederländska hemvårdsleverantörerna i större omfattning måste produkterna ingå i ersättningssystemet. Bactiguards Foleys är nu inkluderade, vilket innebär att vår partner i Nederländerna, Mediplast, kan erbjuda produkterna till en större grupp patienter.

”Hemsjukvård erbjuder den största marknadspotentialen för Foley-katetrar i Nederländerna. Nu när våra produkter ingår i ersättningssystemet kommer vi att kunna öka expansionstakten i landet”, säger Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing på Bactiguard.

”Jag är mycket glad över att kunna erbjuda Bactiguards infektionsförebyggande produkter till holländska patienter och därmed minska risken för infektioner och förbättra deras livskvalitet. Nu när produkterna ingår i ersättningssystemet, kan vi erbjuda långtidskateteriserade patienter inom bland annat öppenvård, hemsjukvård och äldrevård en kostnadseffektiv lösning, som inte var möjlig förut, säger Wil Graus, försäljningschef på Mediplast Benelux.

Bactiguard och Mediplast har varit partners sedan oktober 2018. Det ursprungliga avtalet omfattade försäljning och distribution av Bactiguards produktportfölj i Skandinavien. Redan i december samma år utökades avtalet till att omfatta Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Bactiguards infektionsförebyggande produktportfölj (BIP), som omfattar produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna, minskar risken för infektioner i sjukvården, användningen av antibiotika och därmed spridning av multiresistenta bakterier.


För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, Mobil: +46 70 521 13 88

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Taggar: